Робота з модулем "Звітність" програми "M.E.Doc"

 
1. Створення звіту у програмі "M.E.Doc".
2. Передача звітів з "1С:Підприємство 8" до "M.E.Doc" за допомогою програми "БДЖОЛА".
3. Перевірка звітів.
4. Підписання звіту кваліфікованим електронним підписом (КЕП).
5. Відправлення звіту до контролюючого органу.
6. Отримання квитанцій від контролюючих органів.


Модуль "Звітність" програми "M.E.Doc".

Модуль "Звітність" призначений для подання звітності до контролюючих органів в електронному вигляді. Основні задачі модуля: заощадити час та спростити роботу бухгалтера.

Разом з "M.E.Doc" ви зможете подати звітність до:

 • Державної податкової служби України (ДПСУ);
 • Державної служби статистики;
 • Пенсійного фонду України;
 • Державного центру зайнятості;
 • Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
 • Профільних міністерств.

Більше ніж 3000 бланків для абсолютно всіх видів звітності, які регулярно оновлюються – запорука того, що всі необхідні звіти ви зможете відправити з однієї програми та бути впевненими в тому, що надані форми не застаріли.

Спеціально для вас був розроблений зручний автоматичний помічник для заповнення і перевірки документів. Модуль "Звітність" автоматично заповнить реквізити контролюючого органу, проконтролює правильність заповнення бланка та зробить автоматичний підрахунок. Це скорочує час роботи над документами та мінімізує ризик накладання штрафів за некоректне заповнення. Працюючи в модулі "Звітність" від "M.E.Doc", ви зможете завжди відстежувати статус документа на будь-якому етапі обробки.

У програмі "M.E.Doc" ви можете здійснити повний цикл роботи з документом:

 • створення, заповнення і перевірка звітів;
 • підписання звітів кваліфікованим електронним підписом;
 • відправка звітів у зашифрованому вигляді;
 • отримання квитанцій про доставку та прийняття звітів;
 • відправка різних форм запитів до контролюючих органів.

Якщо ви працюєте з "1С:Підприємство 8", є можливість автоматичного перенесення сформованих звітів до "M.E.Doc" натисканням однієї кнопки, використовуючи програму "БДЖОЛА" (докладніше в пункті 2 цієї інструкції).
 
1. Створення звіту у програмі "M.E.Doc".

Для створення звіту у програмі "M.E.Doc" відкрийте, будь ласка, "Головне меню" - "Звітність" - "Реєстр звітів" подвійним кліком миші та виберіть період, за який будете подавати звіт (місяць/квартал/рік) (Мал. 1).

Мал. 1

Далі в меню "Файл" виберіть "Створити звіт".

У вікні "Створення звіту" відкриється перелік бланків, які використовуються для створення звітів. Для зручності пошуку бланки згруповані у розділи по контролюючим органам, до яких вони подаються.

Щоб вибрати необхідний бланк, у лівій частині вікна перейдіть до нього та розкрийте його подвійним кліком миші.. Далі виберіть підрозділ, знайдіть у правій частині вікна необхідну форму звіту та натисніть кнопку "Створити" (Мал. 2).

Мал. 2

Зверніть увагу!
Позначення бланків повністю відповідає нормативно-правовим актам України. Перша буква в позначенні бланка вказує, до якого контролюючого органу подається даний звіт:

 • J (для юридичних осіб) и F (для фізичних осіб-підприємців) – Державна податкова служба України;
 • S – Державна служба статистики;
 • С - ФСС України.

Добра новина!
Перелік доступних для створення бланків змінюється в залежності від обраного періоду подачі документа, що дозволяє уникнути помилки при зазначенні звітного періоду.

В окремому вікні відкриється бланк звіту, який необхідно заповнити.

Поля, виділені у звіті кольором, є обов’язковими для заповнення. Якщо форма припускає заповнення динамічної таблиці, кількість рядків в ній можна відрегулювати за допомогою кнопок  і . До деяких полів документа підключені вбудовані довідники (кнопка ). Для заповнення такого поля натисніть на кнопку і виберіть потрібне значення зі списку.

Добра новина! У програму "M.E.Doc" вбудовано велику кількість регламентованих довідників контролюючих органів, що дозволяє скоротити час заповнення звіту. Також ви зможете сформувати свої довідники для подальшого використання при заповненні звітів, наприклад, довідник "Співробітники", "Контрагенти".

Після заповнення звіту його необхідно перевірити згідно пункту 3 цієї інструкції.


2. Передача звітів з "1С:Підприємство 8" до "M.E.Doc" за допомогою програми "БДЖОЛА".

Для автоматизації імпорту документів з "1С:Підприємство 8" в "M.E.Doc" нашими програмістами розроблена спеціальна програма "БДЖОЛА", яка переносить дані з однієї програми в іншу натисканням однієї кнопки.

У програмі реалізована передача наступних документів:

 • звіти:
- Звіт по єдиному соціальному внеску (Додаток 4);
- Форма № 1 ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)  на користь платників податків, і сум утриманого з них податку;
- Декларація з податку на додану вартість (ПДВ) з додатками;
- Декларація з податку на прибуток підприємств;
- Декларація платника єдиного податку;
- Форма № 1 Баланс;
- Форми № 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства;
- Форми № 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства.

 • первинні документи:
- рахунок покупцю;
- видаткова накладна;
- акт звірки;
- акт виконаних робіт і надання послуг;
- поворотна накладна (від покупця);
- поворотна накладна (постачальнику);
- податкова накладна;
- додаток 2 до податкової накладної;
- товарно-транспортна накладна.
 
 • документи ФСС:
- заява-розрахунок;
- підтвердження виплат.

В даному пункті інструкції розглянуто процес передачі звітів за допомогою програми "БДЖОЛА" на прикладі конфігурації "Бухгалтерія 8 для України, редакція 2.0". Процес передачі первинних документів розглянуто у повній інструкції по роботі з програмою "БДЖОЛА".

Для початку роботи з програмою "БДЖОЛА" у конфігурації "Бухгалтерія 8 для України, редакція 2.0" відкрийте, будь ласка, у розділі "Сервіс" меню "Операції", виберіть пункт "Додаткові обробки" і натисніть кнопку "Виконати".

У вікні, що відкриється, виберіть організацію, по якій будете працювати з програмою "БДЖОЛА", і натисніть кнопку "Запуск" (Мал. 3).

Мал. 3

Перед вами відкрилось робоче вікно програми "БДЖОЛА".

Перейдіть на вкладку "Налаштування" і вкажіть каталог встановленої програми "M.E.Doc" (Мал. 4).

Мал. 4

Налаштування параметрів роботи завершено. Програма "БДЖОЛА" готова передавати документи.

Для передачі звітів з "1С:Підприємство 8" необхідно, щоб програма "M.E.Doc" була запущена.

Для цього натисніть, будь ласка, кнопку "Запустити "M.E.Doc"  у робочому вікні програми "БДЖОЛА".

Далі перейдіть на вкладку "Регламентовані звіти" і виберіть період, за який подається звіт. В полі "Документ" виберіть необхідну форму звіту та натисніть кнопку "Знайти за параметрами"  (Мал. 5).

Мал. 5

Щоб передати звіт у програму "M.E.Doc", виділить його у табличній частині та натисніть кнопку "Передати в "M.E.Doc" .

У службовому повідомленні програма повідомить про результати передачі звіту.

Зверніть увагу! Якщо звіт пакетний, то виділить, будь ласка, всі необхідні додатки звіту та натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc" (Мал. 6).

Мал. 6

Після того, як звіти будуть передані, у програмі "M.E.Doc" вони з’являться в розділі "Звітність" - "Реєстр звітів" (Звіт з ЄСВ з’явиться в розділі "Звітність" - "Додаток 4") у тому періоді, за який подаються.

Подальша робота зі звітами ведеться у програмі "M.E.Doc".


3. 
Перевірка звітів

Наступним етапом роботи зі звітом є його перевірка. В програмі "M.E.Doc" реалізована можливість перевірити коректність заповнення документа за алгоритмами камеральної перевірки контролюючих органів. Система перевірки включає контроль числових розрахунків, правильність внесених даних і контроль пов’язаних форм, що дозволяє мінімізувати ризик подачі невірно заповненого документа.

Для того, щоб виконати перевірку, у відкритому вікні на вкладці "Наступні дії" виберіть, будь ласка, "Перевірити звіт"
 (Мал. 7).

Мал. 7

Якщо в документі будуть виявлені помилки, програма повідомить про це. На вкладці "Протокол перевірки" у нижній частині звіту можна ознайомитися з причинами, за якими документ не пройшов перевірку. Помилкові записи будуть виділені у звіті червоним кольором. У такому випадку необхідно внести виправлення і провести повторну перевірку документа.

Після успішної перевірки звіту з’явиться повідомлення: "Помилки відсутні!". Тільки в цьому випадку можна переходити до підписання звіту і відправки до контролюючого органу (пункти 4 і 5 цієї інструкції).


4. 
Підписання звіту кваліфікованим електронним підписом

Перед подачею звіту до контролюючого органу його необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом.

Підписи накладаються на звіт у наступній послідовності:

Перша – КЕП керівника (директора);
Друга – КЕП головного бухгалтера (бухгалтера);
Третя – КЕП печатки підприємства.

При відсутності підпису печатки підприємства документ підписується тільки підписом керівника.

Для підписання документа кваліфікованим електронним підписом на вкладці "Наступні дії" виберіть "Передати звіт на підпис" (Мал. 8).

Мал. 8

У вікні "Підпис" вкажіть, будь ласка, шлях до секретних ключів на вашому комп’ютері. Введіть пароль і натисніть кнопку "ОК" (Мал. 9). Підпишіть документ встановленим комплектом підписів.

Мал. 9

Зверніть увагу!
Якщо ваші ключі зберігаються на Токенах, підключіть їх до свого комп'ютера. Далі встановіть відмітку "Використовувати захищений носій", введіть пароль до Токену і натисніть кнопку "ОК" (Мал. 10).

Мал. 10

Звіт підписаний та готовий до відправки!


5. Відправка звіту до контролюючого органу.

Звіт відправляється до контролюючого органу через інтернет на єдину адресу Центра обробки електронних звітів контролюючого органу.

Для відправки звіту на вкладці "Наступні дії" виберіть, будь ласка, "Відправити у контролюючий орган" (Мал. 11).

Мал. 11

У вікні "Вибір адресата" буде вказана адреса контролюючого органу, до якого буде поданий звіт. Для його відправки натисніть, будь ласка, кнопку "ОК" (Мал. 12).

Мал. 12

При відправці документа до контролюючого органу його необхідно зашифрувати. Для цього використовується сертифікат шифрування, отриманий при оформленні КЕП (ЕЦП). У наступному вікні введіть пароль для сертифіката шифрування (шифрування печатки або шифрування підпису директора, якщо печатка відсутня) і натисніть кнопку "ОК".

Документ зашифрований і відправлений до контролюючого органу!

Добра новина! В програмі "M.E.Doc" є можливість підписати і відправити одночасно декілька підготовлених звітів. Для цього у реєстрі звітів необхідно виділити всі готові до подачі документи, натиснути кнопку "Відправити"  на панелі інструментів і ввести паролі до секретних ключів.


6. 
Отримання квитанції від контролюючого органу.

Звіт можна вважати зданим лише після того, як була отримана відповідь від контролюючого органу – квитанція про прийняття звіту.

Для отримання відповіді про результати перевірки і прийняття документа натисніть, будь ласка, на панелі інструментів кнопку "Отримати повідомлення" .

У вікні "Підпис" введіть пароль на кваліфікований електронний підпис печатки шифрування і натисніть кнопку "ОК" (Мал. 13).

Мал. 13

У правому нижньому куті програми буде відображатися процес перевірки пошти і отримання відповідей - . При наявності нових вхідних повідомлень у вікні "Отримано повідомлення" з’явиться коротка інформація про отримані квитанції (Мал. 14).

Мал. 14

У звіті, до якого прийшли квитанції, з’являться вкладки: "Повідомлення", "Квитанція №1", "Квитанція №2". Для того щоб ознайомитись з текстом повідомлень, перейдіть, будь ласка, на відповідну вкладку звіту (Мал. 15). При необхідності квитанції можна роздрукувати.

Мал. 15

Добра новина!
Відображення статусу документа і етапу його обробки у реєстрі звітів дозволить вам вчасно проконтролювати ситуацію з прийняттям звіту.

Зверніть увагу! Контролюючі органи у відповідь на відправлений звіт надсилають три документи:

 1. "Повідомлення про отримання звітності" - "Звiт доставлено в поштову скриньку.." контролюючого органу.

 2. "Квитанція 1":
  • ДПСУ – "Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України…ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ";

  • До ЄСВ звіту – "Звіт … успішно прийнято для подальшого опрацювання.".

 1. "Квитанція 2":
  • ДПСУ – "Реєстраційний номер документу…ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО";

  • До ЄСВ звіту – "Пакет прийнято. Результат обробки: автоматична обробка електронного документу/звіту виконана вдало (перелік попереджень за наявності). Дані завантажено до Реєстру застрахованих осіб".

Якщо контролюючий орган з будь-якої причини відхилив ваш звіт, його необхідно скопіювати, внести виправлення, повторно підписати та відправити.

Після отримання позитивної квитанції №2 процес роботи зі звітом можна вважати завершеним. Надалі він буде зберігатися у розділі "Реєстр звітів" в тому періоді, за який подавався.Шановний бухгалтер
! Всі додаткові питання стосовно інструкції ви можете задати за телефоном нашої гарячої лінії техпідтримки 0 800 750 855 безкоштовно з мобільного по Україні.
 
Приємної роботи!

Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону