Реєстрація додаткового підприємства в «M.E.Doc»
Для того, щоб додати нове підприємство до бази даних програми, запустіть, будь ласка, "M.E.Doc", та у вікні "Вибір установи" на панелі інструментів натисніть кнопку "Створити підприємство" (Мал. 1).

Мал. 1

Після цього відкриється вікно
"Майстер заповнення даних про підприємство", виберіть пункт "Реєстрація нового підприємства" та натисніть кнопку "Далі" (Мал. 2).

Мал. 2

У наступному вікні
"Завантаження сертифікатів" виберіть необхідний варіант завантаження сертифікатів:

- якщо у вас немає діючих сертифікатів АЦСК "Україна" - виберіть пункт
"У мене немає сертифікатів", та в наступних вікнах введіть дані про підприємство вручну;
- якщо у вас є діючі сертифікати АЦСК "Україна" - виберіть пункт "Завантажити сертифікати через Інтернет". Інформація, що міститься у сертифікатах, завантажиться автоматично.

Розглянемо варіант створення підприємства при наявності діючих сертифікатів кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Введіть, будь ласка, код ЄДРПОУ вашого підприємства та натисніть кнопку
"Далі" (Мал. 3).

Мал. 3

У наступному вікні програма відобразить перелік завантажених сертифікатів. Натисніть кнопку
"Далі" (Мал. 4).

Мал. 4

У вікні
"Налаштування електронної пошти" введіть адресу та пароль електронної пошти, яка буде використовуватися для обміну електронними документами, та натисніть кнопку "Далі" (Мал. 5).

Мал. 5

Зверніть увагу!
Для відправки звітності рекомендується створити окрему адресу електронної пошти на українському або міжнародному поштовому сервері, наприклад, meta.ua, ukr.net, gmail.com або інші.

У вікні
"Налаштування комплекту підписів" необхідно налаштувати комплект підписів. Для цього у блоках "Звітність", "Податкові накладні", "Розрахунки коригування (Дод. 2) до ПН" і "Первинні документи" натисніть, будь ласка, на рядок "Не використовується" та із випадаючого списку, виберіть "Бухгалтер – Директор – Печатка", "Директор – Печатка" або інший (Мал. 6).   

Мал. 6

Для відправки запитів до ДПСУ необхідно додатково налаштувати комплект підписів для блока
"Інформаційна довідка". Для цього у відповідному блоці натисніть на рядок із встановленим комплектом підписів та із випадаючого списку виберіть "Відповідальна особа - Печатка" або "Відповідальна особа", якщо підприємство працює без печатки. Поле "Відповідальна особа" залишиться порожнім, для його заповнення натисніть кнопку . У відкритому додатковому вікні за допомогою кнопки "Додати"  (Мал. 7) виберіть необхідний сертифікат та натисніть кнопку "ОК" (рекомендується використовувати сертифікат директора).

Мал. 7

Після вибору комплекту підписів дані з сертифікатів підписантів відобразяться у налаштуваннях. Для збереження налаштувань у вікні
"Налаштування комплекту підписів" натисніть кнопку "Далі" (Мал. 6).

Налаштування комплекту підписів завершено, у наступних вікнах вам необхідно ввести дані про ваше підприємство. Поля, виділені кольором, є обов’язковими до заповнення. Для переходу до наступного вікна натисніть кнопку
"Далі" (Мал. 8).

Зверніть увагу!
Якщо сертифікати були завантажені з Інтернету, деякі поля картки будуть заповнені автоматично, на підставі даних, зазначених у сертифікатах.

Мал. 8

Після того, як дані по підприємству будуть введені, відкриється вікно
"Налаштування ліцензії". Натисніть, будь ласка, кнопку "Завантажити". У наступному вікні натисніть кнопку "ОК". У розділі "Модулі" відобразиться перелік усіх модулів програми, на які придбана ліцензія, із зазначенням терміну їх дії. Натисніть кнопку "Далі" (Мал. 9).

Мал. 9

У наступних вікнах
"Налаштування комплектності форм" та "Перевірка електронної звітності" натисніть кнопку "Далі". В останньому вікні налаштувань "Завершальний етап майстра" перевірте правильність введення ваших даних та натисніть кнопку "Готово" (Мал. 10).

Мал. 10

У вікні
"Договори про електронний документообіг" натисніть кнопку "Завершити", залишивши пункти без відміток (Мал. 11).

Мал. 11

Після цього відкриється вікно
"Вибір установи", у якому відобразиться створене підприємство.

Зверніть увагу!
Для можливості подачі документів в електронному вигляді, з контролюючими органами потрібно укласти договірні відносини, якщо до цього часу вони не були оформлені.

Процедура укладання договірних відносин з контролюючими органами проводиться після отримання сертифікатів КЕП (ЕЦП) та налаштування програми "M.E.Dос" для їх використання.

Для того, щоб обмінюватися с контролюючими органами електронними документами, необхідно набути статусу "Суб’єкт електронного документообігу" (СЕД).

Юридичні особи, самозайняті особи, податкові агенти набувають статусу СЕД з дати приєднання до Договору про визнання електронних документів з ДПС.

Фізичні особи, які не є самозайнятими особами, автоматично вважаються СЕД та мають право подавати електронні документи до контролюючих органів без приєднання до Договору про визнання електронних документів.

Приєднання до Договору здійснюється шляхом надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі (стандарті) з дотриманням вимог законодавства. Підтвердженням про приєднання до Договору є отримання відповідної квитанції про прийняття контролюючим органом такого документа.


Зверніть увагу! 
Якщо на вашому підприємстві використовуються сертифікати лише Директора та (за наявності) Печатки, то  таким електронним документом може бути: податкова звітність, звітність зі сплати єдиного внеску, фінансова та статистична звітність, податкові та акцизні накладні, розрахунки коригування до податкових та акцизних накладних, інші документи.

Перший відправлений електронний документ до ДПСУ новими КЕП (ЕЦП) підписується КЕП керівника (директора) та печаткою підприємства. При відсутності підпису на печатку підприємства, документ підписується тільки підписом керівника.

При використанні додаткових сертифікатів КЕП (ЕЦП) бухгалтера, співробітників (для підпису податкових накладних та інших документів) першим відправленим документом може бути
Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису.

Таким чином можна одразу зареєструвати увесь комплект підписів, що є на підприємстві, наприклад, сертифікати директора, бухгалтера і печатки підприємства.

Для подачі Повідомлення у розділі
"Реєстр звітів" при створенні документа виберіть, будь ласка, період – поточний місяць, в лівій частині вікна виділіть розділ "Державна податкова служба" і розкрийте його подвійним кліком миші. Виберіть підрозділ "Інше", знайдіть документ "Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису" (код бланка J1391103) і натисніть кнопку "Створити" (Мал. 12).

Мал. 12

Зверніть увагу!
Повідомлення для фізичних осіб-підприємців знаходиться у розділі "Державна податкова служба" - "Звітність фізичних осіб" (код бланка F1391103).

Далі Повідомлення необхідно заповнити. Для цього у табличній частині виберіть із довідника сертифікати, які необхідно зареєструвати, та заповніть колонку
"Посада". Далі вкажіть дані в полях "Виконавець" (ПІБ і посада керівника підприємства) і "Контактний телефон" (Мал. 13).

Мал. 13

Після цього Повідомлення необхідно перевірити, підписати кваліфікованим електронним підписом та відправити до ДПСУ.

Для підписання Повідомлення на вкладці
"Наступні дії" виберіть "Передати звіт на підпис". У вікні "Підпис" укажіть шлях до папки з секретними ключами, введіть пароль та натисніть кнопку "ОК". Якщо ключі зберігаються на захищеному носії (Токені), встановіть, будь ласка, відмітку "Використовувати захищений носій".

Зверніть увагу!
Порядок підписання повідомлення відрізняється від порядку підписання звіту або первинного документу. На повідомлення накладається КЕП (ЕЦП), сертифікати яких ви вказали в Повідомленні, і потім КЕП Директора та Печатки (якщо підприємство працює з Печаткою).

Далі на вкладці
"Наступні дії" виберіть "Відправити у контролюючий орган". У вікні підпису введіть пароль на секретні ключі печатки шифрування та натисніть кнопку "ОК".

Ваше повідомлення відправлено.

Підтвердженням про приєднання суб’єкта господарювання до Договору про визнання електронних документів є отримання
  квитанції про прийняття контролюючим органом такого документу з наступним змістом (Мал. 15):
Мал. 15

Підтвердженням, що всі сертифікати зареєстровані у ДПСУ, буде позитивна квитанція №2 до
Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису.

Після отримання всіх необхідних позитивних квитанцій на відправлені документи процедуру укладання договірних відносин можна вважати завершеною.

Шановний бухгалтер! Всі додаткові питання стосовно інструкції ви можете задати за телефоном нашої гарячої лінії техпідтримки 0 800 750 855 безкоштовно з мобільного по Україні.

Приємної роботи.


Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону