Дисконтування! Коли не виникає?
25лютого
Lopan | <center>Дисконтування! Коли не виникає?</center>

Дисконтування! Коли не виникає?

У цій статті я хочу перерахувати усіх щасливчиків – бухгалтерів, які ведуть облік за П(С)БО та не повинні тривожитися за дисконтування

Ви не повинні дисконтувати заборгованість, якщо у Вас:

1. Заборгованість довгострокова є, але немає майбутніх грошових потоків.

Тобто йдеться про виплачені вами аванси постачальникам/ або отримані аванси від покупців. Така заборгованість, навіть якщо довгострокова – дисконтуванню не підлягає.
Підстава : визначення теперішньої вартості (ПСБО 11).

Теперішня вартість - дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

2. Заборгованість , яка не передбачає нарахування відсотків. Станом на 31.12.2019 року і до запланованої по договору дати платежу (погашення) <12-ти місяців або операційного циклу.
Підстава: така заборгованість не відповідає визначенню "довгострокової заборгованості" із ПСБО 11 та ПСБО 10. А саме довгострокова заборгованість відображається за теперішньою вартістю.

3.
Ви маєте час та натхнення обгрунтувати, що ваш "нормальний" операційний цикл більше 12-ти місяців . Наприклад 18-ть місяців. Тоді заборгованість із строком погашення , що = або < 18 ти місяців буде короткостроковою.
 
Випливає з визначення "довгострокової" та "короткострокової" заборгованості ( ПСБО 10 та ПСБО 11).
А от визначення "нормальний" операційний цикл відсутнє. Проте в Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності").

Є згадка про "Операційний цикл" це - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

4.
Заборгованість довгострокова та передбачає нарахування відсотків, але відсоток (плата по договору) дорівнює ринковому відсотку. Тоді, результат дисконтування буде дорівнювати нулю.

5.
Заборгованість прострочена. Тобто, строк оплати зобов’язання уже наступив і він – у минулому. Тоді йдеться про прострочену заборгованість. А це зовсім інша "пісня". Якщо це дебіторка - ми починаємо сумніватися та створюємо резерв сумнівних боргів (Дт 944 Кт 38). У майбутньому, якщо дебіторська заборгованість стане безнадійною – ми її списуємо з балансу ( Дт 38 Кт 361).

Якщо ж мова йде про кредиторську заборгованість – ми її обліковуємо на балансі до того часу, поки не мине термін позовної давності і заборгованість не стане безнадійною. От тоді, ми списуємо її з балансу із одночасним визнанням доходу ( Дт 681(361) або Дт 631 Кт 718).

6. Дата погашення боргу – визначена моментом пред’явлення вимоги. У такому разі заборгованість НЕ відповідає визначенню довгострокової. Адже відсутня дата погашення не означає "більше 12-ти місяців".

7. Заборгованість виникла в операціях із засновниками. І Ваше професійне судження "каже" – що , згідно пункту 5 П(С)БО 15 "Доходи" та пункту 6 П(С)БО 16 "Витрати" - доходи та витрати не виникають. Тоді дисконтуємо, але результат дисконту відправляємо на рахунок 425 "Інший додатковий капітал".

В операціях із засновниками здебільшого мова йде про поворотну фінансову допомогу.
Порада: пропишіть цей момент у наказі про облікову політику.

8. Позики видані працівникам – із строком погашення, що = або < 12-ти місяців від дати балансу – не дисконтуються.

9. Гарантійний платіж, забезпечення тощо – не дисконтується, оскільки не відповідає визначенню майбутнього грошового потоку. Часто використовується в орендних договорах, як забезпечувальний платіж.

10. Заборгованість по внесках у статутний капітал. Як правило, є короткостроковою заборгованістю. Виключення – якщо "довгостроковість" спеціально передбачена у статуті. Та навіть у випадку необхідності дисконтування – дисконт уже точно не буде ні доходом ні витратою. ( підстава – п.5 ПСБО 15 та П.6 ПСБО 16).


Текст підготовлений Мар’яною Кавин спеціально для LOPAN group.

Мар’яна Кавин:
• Незалежний податковий консультант та практикуючий бухгалтер з 1998 року
• Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит.


Реєстрація на найближчий семінар Мар’яни за посиланням https://event.lopan.com.ua/ru/events/28-04-2020-kavyn-m-ru/


Реєстрація на семінар
Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону