ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ КЕП

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки - апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису чи печатки, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису чи печатки, який відповідає вимогам Закону.

КЕП володіє всіма основними властивостями власноручного підпису:

  • засвідчує те, що отриманий електронний документ надійшов від особи, яка його підписала;
  • гарантує цілісність і захист від спотворення/виправлень підписаного електронного документа;
  • не дає можливості особі, яка підписала документ, відмовитися від зобов'язань, що виникли в результаті підписання цього електронного документа.


Юридична сила електронних документів

Закони України прирівнюють за юридичною силою електронні документи, підписані КЕП, і документи з власноручним підписом або печаткою, а також створюють правову основу для застосування КЕП і здійснення юридично значущих дій в процесі електронного документообігу.


Конфіденційність і безпека інформації

Використовуючи КЕП, ви отримуєте додаткову можливість шифрування документів. Завдяки надійним криптографічним алгоритмам забезпечується конфіденційність інформації, яка передбачає неможливість доступу до неї будь-якої особи, що не володіє секретним ключем. Безпека використання КЕП забезпечується тим, що комп'ютерна програма M.E.Doc, яка використовується для роботи з документами в електронному вигляді і накладання на них КЕП, пройшла експертизу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.


Можливість ведення електронного документообігу з державними структурами

Зручність використання одних і тих самих засобів КЕП при обміні даними з усіма міністерствами, відомствами, при роботі на веб-сервісах, при подачі звітності в будь-які контролюючі органи на території України.


Удосконалення бізнес-процесів на підприємстві

Ведення електронного документообігу на підприємстві істотно скорочує об'єми паперової документації, економить час співробітників і витрати підприємства, пов'язані з укладанням договорів, оформленням платіжних документів, а також їх пересилання.


Ведення ділових відносин на сучасному рівні

Використання КЕП значно прискорює проведення численних комерційних операцій та укладання договорів, виключає необхідність додаткових зустрічей і багатогодинних переговорів.

Кваліфікований електронний підпис - ефективне рішення для всіх, хто хоче крокувати в ногу з новими вимогами часу. Документи, підписані кваліфікованим електронним підписом, можуть бути передані до місця призначення протягом декількох секунд. Всі учасники електронного документообігу отримують рівні можливості незалежно від їх віддаленості один від одного.

Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону