Завантаження нових сертифікатів в «M.E.Doc» та укладання договірних відносин з контролюючими органами при ПРОДОВЖЕННІ КЕП
 
1. Завантаження нових сертифікатів у програму "M.E.Doc".
2. Порядок дій, якщо на момент завантаження нових сертифікатів термін дії старих сертифікатів КЕП ще не закінчився.
3. Порядок дій, якщо на момент завантаження нових сертифікатів термін дії старих сертифікатів КЕП вже закінчився.
3.1. На підприємстві використовується комплект підпису Директор та Печатка (за наявності).
3.2. На підприємстві, крім підписів Директора та Печатки (за наявності), використовуються додаткові сертифікати.
 
1. Завантаження нових сертифікатів у програму "M.E.Doc".
Після отримання нових сертифікатів кваліфікованого електронного підпису їх необхідно завантажити у програму "M.E.Doc". Для цього відкрийте, будь ласка, "Головне меню" - "Адміністрування" - "Сертифікати" і натисніть кнопку "Завантажити з Інтернету" (Мал. 1).

Мал. 1
В програму автоматично будуть завантажені сертифікати КЕП (ЕЦП) вашого підприємства. У наступному вікні програма повідомить, що сертифікати успішно завантажені та запропонує вам змінити налаштування комплекту підписів. Натисніть кнопку "Ні" (Мал. 2).

Мал. 2
Далі необхідно надати інформацію про нові сертифікати КЕП до контролюючих органів.


2. 
Порядок дій, якщо на момент завантаження нових сертифікатів термін дії старих сертифікатів КЕП ще не закінчився.

Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису – документ, який дозволяє надати інформацію про нові сертифікати КЕП (ЕЦП) без переукладання договірних відносин з Державною податковою службою України.

Зверніть увагу! Для фізичних осіб-підприємців у цьому випадку немає необхідності подавати Повідомлення до ДПСУ. Нові ключі реєструються з першим відправленим документом. До цього часу для підписання звітності і інших документів слід використовувати діючі ключі.

Для створення Повідомлення у програмі "M.E.Dос" відкрийте, будь ласка, "Головне меню" - "Звітність" - "Реєстр звітів" і натисніть меню "Файл" - "Створити звіт". Виберіть період - поточний місяць, у лівій частині вікна виділіть розділ "Державна податкова служба" і розкрийте його подвійним кліком миші. Виберіть підрозділ "Інше", знайдіть документ "Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису" (код бланка J1391103) і натисніть кнопку "Створити" ( Мал. 3).

Рис. 3

Далі Повідомлення необхідно заповнити. Для цього у табличній частині виберіть із довідника всі нові сертифікати, які необхідно зареєструвати (Мал. 4). Новий рядок у таблиці додається кнопкою .

Мал. 4

Для обраних сертифікатів посадових осіб заповніть колонку
"Посада" у табличній частині Повідомлення. Для сертифіката печатки в колонці "Посада" вкажіть "Печатка".

Зверніть увагу!
У правому верхньому куті документа назва підприємства повинна бути вказана повністю. У табличній частині повідомлення прізвище, ім’я, по батькові посадових осіб і назва підприємства також повинні бути вказані повністю.

Далі вкажіть дані в полях
"Виконавець" (ПІБ і посада керівника підприємства) і "Контактний телефон" (Мал. 5).

Мал. 5

Після цього Повідомлення необхідно підписати. Порядок підписання повідомлення відрізняється від порядку підписання звіту або первинного документа. Отже:

1. Спочатку підпишіть, будь ласка, новими секретними ключами, сертифікати яких обрані у табличній частині Повідомлення (у полі
"Каталог з секретними ключами" вкажіть шлях до папки з новими файлами *.zs2). Перевірити, чи правильно вибраний шлях до каталогу з секретними ключами, можна по терміну дії сертифікатів, вказаному у полях "Термін дії" та "Діє до". Кількість підписів дорівнює кількості рядків в табличній частині Повідомлення (Мал. 6).

Мал. 6

2. Далі підпишіть поточними секретними ключами директора та печатки (у полі
"Каталог з секретними ключами" виберіть шлях, вказавши папку з поточними файлами *.zs2).

Зверніть увагу!
Якщо ваші ключі зберігаються на захищеному носії (Токені), підключіть його до свого комп'ютера. Далі для підписання встановіть відмітку "Використовувати захищений носій", введіть пароль до Токену і натисніть кнопку "ОК" (Мал. 7).

Мал. 7

Для відправки Повідомлення до Державної податкової служби України на вкладці
"Наступні дії" виберіть "Відправити у контролюючий орган" (Мал. 8). У вікні підпису введіть, будь ласка, пароль до секретних ключів сертифіката шифрування (ваші поточні ключі) і натисніть кнопку "ОК". Повідомлення відправлено.

Мал. 8

Зверніть увагу!
Використання нових ключів кваліфікованого електронного підпису при підписанні документів до ДПСУ можливо тільки після отримання позитивної квитанції №2 на Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису.

Після отримання позитивної квитанції №2 на Повідомлення необхідно видалити сертифікати, термін дії яких закінчується, та налаштувати програму "M.E.Doc" для роботи з новим комплектом підписів.

Для цього відкрийте, будь ласка,
"Головне меню" - "Адміністрування" - "Сертифікати", виділіть правою кнопкою миші сертифікат, який необхідно видалити, і виберіть пункт "Видалити сертифікат". У наступному вікні програма повідомить, що сертифікати були вилучені та запропонує змінити налаштування комплекту підписів. Натисніть кнопку "Так".

У вікні, що відкриється,
"Налаштування комплекту підписів" необхідно налаштувати комплект підписів. Для цього у блоках "Звітність", "Статистична звітність", "Податкові накладні", "Розрахунки коригування (Дод. 2) до ПН" і "Первинні документи" натисніть, будь ласка, на рядок із встановленим комплектом підписів та із випадаючого списку, виберіть "Бухгалтер – Директор – Печатка", "Директор – Печатка" або інший (Мал. 9). 

Мал. 9

Для збереження налаштувань у вікні
"Налаштування комплекту підписів" натисніть кнопку "ОК".

Налаштування програми завершено.


3. Порядок дій, якщо на момент завантаження нових сертифікатів термін дії старих сертифікатів КЕП вже  закінчився.

У тому випадку, якщо термін дії старих сертифікатів кваліфікованого електронного підпису вже закінчився, необхідно налаштувати програму "M.E.Doc" для роботи з новим комплектом підписів і укласти договірні відносини з ДПСУ.

У першу чергу необхідно видалити сертифікати, термін дії яких закінчився. Для цього відкрийте, будь ласка,
"Головне меню" - "Адміністрування" - "Сертифікати", натисніть меню "Вигляд" та із  випадаючого списку виберіть "Показати всі сертифікати" (Мал. 10).

Мал. 10

Сертифікати, у яких закінчився термін дії, будуть позначені червоним кольором. Виділіть їх правою кнопкою миші і виберіть пункт
"Видалити".

Далі необхідно налаштувати програму "M.E.Doc" для роботи з новим комплектом підписів. Для цього відкрийте, будь ласка,
"Головне меню" - "Адміністрування" - "Параметри системи" - "Підпис". У блоках "Звітність", "Статистична звітність", "Податкові накладні", "Розрахунки коригування (Дод. 2) до ПН" і "Первинні документи" натисніть, будь ласка, на рядок із встановленим комплектом підписів та із випадаючого списку виберіть "Бухгалтер – Директор – Печатка", "Директор – Печатка" або інший (Мал. 11).

Мал. 11

Для збереження налаштувань у вікні
"Налаштування комплекту підписів" натисніть кнопку "Зберегти та вийти".

Налаштування програми завершено.

Для того, щоб надалі обмінюватися с контролюючими органами електронними документами, необхідно набути статусу "Суб’єкт електронного документообігу" (СЕД).

Юридичні особи, самозайняті особи, податкові агенти набувають статусу СЕД з дати приєднання до Договору про визнання електронних документів з ДПС.

Фізичні особи, які не є самозайнятими особами, автоматично вважаються СЕД та мають право подавати електронні документи до контролюючих органів без приєднання до Договору про визнання електронних документів.

Приєднання до Договору здійснюється шляхом надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі (стандарті) з дотриманням вимог законодавства. Підтвердженням про приєднання до Договору є отримання відповідної квитанції про прийняття контролюючим органом такого документа.


3.1. На підприємстві використовується комплект підпису Директор та Печатка (за наявності).

Якщо на підприємстві використовуються сертифікати лише Директора та Печатки (за наявності), то
 таким електронним документом може бути: податкова звітність, звітність зі сплати єдиного внеску, фінансова та статистична звітність, податкові та акцизні накладні, розрахунки коригування до податкових та акцизних накладних, інші документи.

Документ, який ви обрали для відправки в ДПС, необхідно заповнити, перевірити, підписати кваліфікованим електронним підписом і відправити до ДПСУ.

Для підписання документу на вкладці
"Наступні дії" виберіть, будь ласка, "Передати звіт на підпис". У вікні "Підпис" в полі "Каталог з секретними ключами" виберіть, будь ласка, папку з новими секретними ключами. Введіть пароль і натисніть кнопку "ОК" (Мал. 13).

Мал. 13

Зверніть увагу!
Якщо ваші ключі зберігаються на захищеному носії (Токені), підключіть його до свого комп'ютера. Далі для підписання встановіть відмітку "Використовувати захищений носій", введіть пароль до Токену і натисніть кнопку "ОК" (Мал. 14).

Мал. 14

Для відправки документу до ДПСУ на вкладці
"Наступні дії" виберіть "Відправити у контролюючий орган". У вікні підпису введіть, будь ласка, пароль на секретні ключі печатки шифрування.

Підтвердженням про приєднання суб’єкта господарювання до Договору про визнання електронних документів є отримання
  квитанції про прийняття контролюючим органом такого документу з наступним змістом (Мал. 15):

Мал. 15

3.2. На підприємстві, крім підписів Директора та Печатки (за наявності), використовуються додаткові сертифікати

При використанні додаткових сертифікатів КЕП (ЕЦП) бухгалтера, співробітників (для підпису податкових накладних та інших документів) першим відправленим документом може бути
Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису.

Таким чином можна одразу зареєструвати увесь комплект підписів, що є на підприємстві, наприклад, сертифікати директора, бухгалтера і печатки підприємства. Але в цьому разі при формуванні Повідомлення в табличній частині документу слід вибрати лише додаткові сертифікати підписантів (Бухгалтера та інших) (Мал. 12).

Мал. 16

Після цього Повідомлення необхідно перевірити, підписати кваліфікованим електронним підписом і відправити до ДПСУ.

Для підписання Повідомлення на вкладці
"Наступні дії" виберіть "Передати звіт на підпис". У вікні "Підпис" вкажіть шлях до папки з секретними ключами, введіть пароль та натисніть кнопку "ОК". Якщо ключі зберігаються на захищеному носії (Токені), встановіть, будь ласка, відмітку  "Використовувати захищений носій".

Зверніть
увагу! Порядок підписання повідомлення відрізняється від порядку підписання звіту або первинного документу. На повідомлення  накладаються КЕП, сертифікати яких ви вказали у повідомленні, а потім КЕП директора і печатки (якщо підприємство працює з печаткою).

Далі на вкладці
"Наступні дії" виберіть "Відправити у контролюючий орган". У вікні підпису введіть пароль до секретних ключів печатки шифрування і натисніть кнопку "ОК".

Ваше Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису надіслано.

Підтвердженням, що сертифікати зареєстровані у ДПСУ, буде позитивна квитанція №2: ... ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО".

Після отримання всіх необхідних позитивних квитанцій на відправлені документи процедуру укладання договірних відносин можна вважати завершеною.

Шановний бухгалтер! Всі додаткові питання стосовно інструкції ви можете задати за телефоном нашої гарячої лінії техпідтримки 0 800 750 855 безкоштовно з мобільного по Україні.

Приємної роботи.


Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону