РОБОТА З ПРОГРАМОЮ ЗАРПЛАТКА (НАРАХУВАННЯ ВІДПУСКНИХ ТА ЛІКАРНЯНИХ У КОНФІГУРАЦІЇ БУХГАЛТЕРІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ, РЕДАКЦІЯ 2.0)

1. Встановлення платформи LOPAN SOFT.
2 Налаштування параметрів роботи з програмою ЗАРПЛАТКА.
3. Робота з програмою ЗАРПЛАТКА.
3.1. Створення розрахунку відпускних.
3.2. Створення розрахунку лікарняних.
3.3. Створення розрахунку середнього заробітку за період відрядження.
3.4. Створення табеля обліку робочого часу.
4. Створення документа "Нарахування зарплати працівникам організації".
5. Розподіл сум нарахованих податків з зарплати та лікарняних на 661 та 663 рахунки.


Програма ЗАРПЛАТКА розроблена нашими програмістами для:

  • автоматичного розрахунку відпускних, лікарняних та середнього заробітку за період відрядження;
  • створення графіка обліку робочого часу;
  • заповнення табеля обліку робочого часу;
  • фіксування днів відсутності працівника на робочому місці з невиявленої причини.

Також реалізовано механізм перенесення даних в документ "Нарахування заробітної плати працівникам організації".

1. Встановлення платформи LOPAN SOFT.

Перед встановленням платформи LOPAN SOFT завантажте файл дистрибутива з нашого сайту. Для цього перейдіть, будь ласка, на сайт https://lopan.com.ua/lopan-soft/zarplatka/ та натисніть кнопку . Далі розархівуйте папку "LOPAN_soft.zip".

У конфігурації "Бухгалтерія 8 для України" відкрийте, будь ласка, меню "Адміністрування" - "Печатні форми, звіти та обробки" - "Додаткові звіти та обробки" та натисніть кнопку "Створити". У вікні виберіть файл "LOPAN_soft_v2.0.epf" з того каталогу, в який ви попередньо зберегли, та натисніть "Відкрити". Далі натисніть на посилання "Не визначено" у полі "Розміщення" (Мал. 1).

Мал. 1

У наступному вікні встановіть позначку  у пункті
"Розділ "Зарплата та кадри" та натисніть кнопку "ОК" (Мал. 2).

Мал. 2

Для доступа до платформи LOPAN SOFT користувачам необхідно додати права. Для цього у табличній частині вікна
"Додаткова обробка (створення)" встановіть, будь ласка, курсор миші у колонку "Швидкий доступ" та натисніть на кнопку . У вікні за допомогою кнопки "Додати>" перенесіть в праве вікно тих користувачів, яким буде доступна платформа та натисніть кнопку "ОК" (Мал. 3).

Мал. 3

Після заповнення усіх необхідних полів натисніть кнопку
"Записати та закрити".

Платформа LOPAN SOFT встановлена. Для роботи з програмою ЗАРПЛАТКА необхідно виконати налаштування параметрів.


2.
Налаштування параметрів роботи з програмою ЗАРПЛАТКА.

Для початку роботи з програмою ЗАРПЛАТКА у конфігурації
"Бухгалтерія 8 для України" відкрийте, будь ласка, меню "Зарплата та кадри", у розділі "Сервіс" оберіть пункт "Додаткові обробки" та натисніть на кнопку "Виповнити". У вікні виберіть організацію, через яку будете працювати з програмою ЗАРПЛАТКА, та натисніть кнопку "Запуск" (Мал. 4).

Мал. 4

Перед вами відкрилося робоче вікно програми ЗАРПЛАТКА.

Далі перейдіть на вкладку
"Налаштування", заповніть регламентований виробничий календар, виберіть необхідні види нарахування та виплат (Мал. 5).

Мал. 5

Для коректного розрахунку відряджень, відпускних та лікарняних у розділі
"Список видів нарахувань, що виключаються із рахунку середнього заробітку" натисніть на відповідне посилання та додайте види нарахувань, що виключаються, за допомогою кнопки "Додати" (Мал. 6).

Мал. 6

Також на вкладці
"Налаштування" у нижній частині вікна заповніть, будь ласка, графік відпусток та початковий стаж співробітників (Мал. 7).

Мал. 7

Налаштування параметрів завершено.


3.
Робота з програмою ЗАРПЛАТКА.

Створення всіх документів у програмі ЗАРПЛАТКА проходить на вкладці
"Графік обліку робочого часу". Всі раніше створені документи можна відкрити у вкладці "Журнал документів".


3.1.
Створення розрахунку відпускних.

Для створення розрахунку відпускних натисніть, буд ласка, кнопку
"Створити розрахунок відпускних". У вікні вкажіть співробітника, дані з відпустки та натисніть кнопку "Заповнити та розрахувати" (Мал. 8).

Мал. 8

У табличній частині програма проведе розрахунок відпускних.

Для виведення друкованої форми наказу на відпустку та розрахунку відпускних натисніть на кнопку
"Друк" та виберіть необхідну форму. Для збереження документа натисніть кнопку "ОК".

Для виплати розрахованих відпускних на вкладці
"Графік обліку робочого часу" натисніть, будь ласка, кнопку "Створити нарахування та виплату заробітної плати", залежно від способу виплати оберіть "Відомість на виплату відпускних через банк" або "Відомість на виплату відпускних через касу"  та натисніть кнопку "Вибрати" (Мал. 9).

Мал. 9

Створення розрахунку відпускних та відомості на виплату завершено.


3.2.
Створення розрахунку лікарняних.

Для створення розрахунку лікарняних натисніть, будь ласка, кнопку
"Створити розрахунок лікарняних". У вікні вкажіть співробітника, дані для розрахунку та натисніть кнопку "Заповнити та розрахувати" (Мал. 10).

Зверніть увагу!
Якщо сумарний стаж співробітника перед настанням страхового випадку менше 6 місяців, застосовується обмеження рівне розміру мінімальної зарплати. Програма ЗАРПЛАТКА автоматично встановить ознаку "Застосувати обмеження розміром мінімальної заробітної платні".  

Мал. 10

У табличній частині програма зробить розрахунок середньої. У відповідні блоки нижньої частини вікна, заповняться календарні дні та суми лікарняного (Мал. 11).

Мал. 11

Для виведення друкованої форми протоколу та розрахунку лікарняних натисніть кнопку
"Друк" та виберіть необхідну форму. Для збереження документа натисніть кнопку "ОК".

Зверніть увагу!
Якщо в розрахунковому періоді раніше був лікарняний, то в табличній частині кількість календарних днів та сума нарахувань відкоригується автоматично.

Для виплати розрахованих лікарняних на вкладці
"Графік обліку робочого часу" натисніть, будь ласка, кнопку "Створити нарахування та виплату зарплати", залежно від способу виплати оберіть "Відомість на виплату лікарняних через банк" або "Відомість на виплату лікарняних через касу"  та натисніть кнопку "Вибрати" (Мал. 12).

Мал. 12

Створення розрахунку лікарняного завершено.

Зверніть увагу!
У програмі ЗАРПЛАТКА реалізована можливість передачі у програму "M.E.Doc" документів "Заява-розрахунок ФСС" та "Підтвердження виплат ФСС". Ця функція доступна тільки для користувачів програми "ПЧЕЛА". Для цього в документі "Розрахунок лікарняних" натисніть на кнопку "Передати в M.E.Doc"  та виберіть необхідний тип документа для передачі (Мал. 13).

Мал. 13


3.3.
Створення розрахунку середнього заробітку за період відрядження. 

Документ
"Відрядження" реєструє заміну планових нарахувань працівника на певний період нарахуванням оплати за середнім заробітком.

Для створення розрахунку середнього заробітку за період відрядження натисніть, будь ласка, кнопку
"Створити розрахунок відрядження". У вікні вкажіть співробітника, дані по відрядженню та натисніть кнопку "Заповнити та розрахувати" (Мал. 14).

Зверніть увагу!
Додана можливість змінити період розрахунку середньої у разі перехідного відрядження, для цього у полі "Період середньої" вкажіть необхідні місяці.

Мал. 14

У табличній частині програма зробить розрахунок середньої.

Для виведення друкованої форми розрахунку середнього заробітку натисніть кнопку
"Друк". Для збереження документа натисніть кнопку "ОК".

Створення розрахунку середнього заробітку за період відрядження завершено.


3.4.
Створення табеля обліку робочого часу.

У табелі обліку робочого часу вказується кількість відпрацьованих і невідпрацьованих днів/годин. У програмі "ЗАПРЛАТКА" реалізована можливість реєструвати невиходи на роботу, які зменшують відпрацьовані дні. Для цього натисніть, будь ласка, кнопку
"Створити невихід". 

У вікні виберіть співробітника, по якому необхідно зареєструвати невиходи та причину відсутності на робочому місці. Далі заповніть період та натисніть кнопку
"ОК" (Мал. 15).

Мал. 15

Табель створюється після того, як у програму внесені усі документи відсутності співробітників (відпустка, лікарняний, невихід, відрядження). Для створення табеля натисніть, будь ласка, кнопку
"Створити табель обліку робочого часу", вкажіть потрібний місяць та натисніть по черзі кнопки "Заповнити" та "Розрахувати все" (Мал. 16).

Зверніть увагу!
У програмі ЗАРПЛАТКА реалізована можливість створювати табель обліку робочого часу за половину місяця. Для цього у полях "Заповнити з"/"по" вкажіть дати місяця. Також додана можливість виводити на друк загальну суму окладів та підсумкову кількість неявок по усім співробітникам, у тому числі включати вихідні дні та загальну кількість невиходів. Для цього у документі необхідно встановити відмітки "Друкувати підсумки по окладах", "Друкувати підсумки по неявках" та "Підсумки по неявках включно вихідні дні".


Мал. 16

Також в "ЗАРПЛАТКЕ" реалізований вибір тривалості робочого тижня – п’ятиденний або шестиденний. Для цього необхідно встановити відповідну позначку (Мал. 17).

Мал. 17

Для виведення друкованої форми табеля обліку робочого часу натисніть кнопку
"Друк". Для збереження документа натисніть кнопку "ОК".

Створення табеля обліку робочого часу завершено.

Зверніть увагу!
Після створення будь-якого документа у програмі ЗАРПЛАТКА у вкладці "Графік обліку робочого часу" з’являється графічне відображення днів відсутності працівника (Мал. 18).

Мал. 18

Для того щоб вивести друковану форму графіка, натисніть кнопку .


4.
Створення документа "Нарахування зарплати робітникам організації".

Для того щоб усі розрахунки автоматично перенеслися у документ по нарахуванню заробітної плати, на вкладці
"Графік обліку робочого часу" натисніть, будь ласка, кнопку "Створити нарахування та виплату зарплати", виберіть "Відомість нарахування" та натисніть кнопку "Вибрати" (Мал. 19).

Зверніть увагу!
Реалізована можливість при створені документа "Нарахування зарплати" з програми ЗАРПЛАТКА вибрати вже створений документ в "1С:Підприємство", який буде перезаповнений новими даними.

Мал. 19

У наступному вікні відкриється стандартний документ
"Нарахування зарплати працівникам організації". Для розрахунку документа натисніть, будь ласка, кнопку "Перерахувати", а потім кнопку "Провести та закрити".

Створення нарахування зарплати завершено.


5. Розподіл сум нарахованих податків з зарплати та лікарняних на 661 та 663 рахунки.

Документ "Нарахування зарплати" містить всі нарахування, утримання та податки по співробітникам за місяць.

У програмі "1С:Підприємство" реалізований механізм розрахунку податків, при якому ПДФО та військовий збір автоматично утримується з 661 рахунку. Для відображення податків у бухгалтерському обліку на 661 та 663 рахунки необхідно вручну розділяти ПДФО та військовий збір із заробітної плати та лікарняних.

У програмі ЗАРПЛАТКА реалізована можливість у документі "Нарахування зарплати", в якому є нарахування за лікарняними листами, розподіляти податки ПДФО та військовий збір по рахункам 661 та 663 відповідно з нарахованими сумами заробітної плати та лікарняних.

Для цього перейдіть, будь ласка, на вкладку
"Документи по зарплаті", вкажіть період. У табличній частині виділіть необхідний документ "Нарахування зарплати" та натисніть кнопку "Розподілити податки" (Мал. 20).

Мал. 20

Дана функція внесе ручне коригування в проводки та необхідні регістри документа.


Шановний бухгалтер
! Всі додаткові питання стосовно інструкції ви можете задати за телефоном нашої гарячої лінії техпідтримки 0 800 750 855 безкоштовно з мобільного по Україні.

Приємної роботи.

Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону