РОБОТА З ПРОГРАМОЮ ЗАРПЛАТКА (НАРАХУВАННЯ ВІДПУСКНИХ ТА ЛІКАРНЯНИХ У КОНФІГУРАЦІЇ BAS БУХГАЛТЕРІЯ)

1. Встановлення платформи LOPAN SOFT.
2 Налаштування параметрів роботи з програмою ЗАРПЛАТКА.
3. Робота з програмою ЗАРПЛАТКА.
3.1. Створення розрахунку відпускних.
3.2. Створення розрахунку лікарняних.
3.3. Створення розрахунку середнього заробітку.
3.4. Створення розрахунку премії.
3.5. Створення табеля обліку робочого часу.
4. Створення документа "Нарахування зарплати працівникам організації".
5. Розподіл сум нарахованих податків з зарплати та лікарняних на 661 та 663 рахунки.


Програма ЗАРПЛАТКА розроблена нашими програмістами для:

  • автоматичного розрахунку відпускних, лікарняних та середнього заробітку за період відрядження, мобілізації та премій;
  • створення графіка обліку робочого часу;
  • заповнення табеля обліку робочого часу;
  • фіксування днів відсутності працівника на робочому місці з невиявленої причини.
Також реалізовано механізм перенесення даних в документ "Нарахування заробітної плати працівникам організації".


1. Встановлення платформи LOPAN SOFT.

Для того, щоб встановити платформу LOPAN SOFT завантажте, будь ласка, ось цей файл, та розпакуйте отриманий архів "LOPAN_soft.zip".

У конфігурації BAS Бухгалтерія відкрийте, будь ласка, меню "Адміністрування" - "Печатні форми, звіти та обробки" - "Додаткові звіти та обробки" та натисніть кнопку "Створити". У вікні оберіть файл "LOPAN_soft_v2.0.epf" з того каталогу, в який ви попередньо зберегли, та натисніть "Відкрити". Далі натисніть на посилання "Не визначено" у полі "Розміщення" (Мал. 1).

Мал. 1

У наступному вікні встановіть позначку  у пункті
"Розділ "Зарплата та кадри" та натисніть кнопку "ОК" (Мал. 2).
Мал. 2

Для доступу до платформи LOPAN SOFT користувачам необхідно додати права. Для цього у табличній частині вікна
"Додаткова обробка (створення)" встановіть, будь ласка, курсор миші у колонку "Швидкий доступ" та натисніть на кнопку . У вікні за допомогою кнопки , перенесіть в праве вікно тих користувачів, яким буде доступна платформа та натисніть кнопку "ОК" (Мал. 3).

Мал. 3

Після заповнення усіх необхідних полів натисніть кнопку
"Записати і закрити".

Платформа LOPAN SOFT встановлена. Для роботи з програмою ЗАРПЛАТКА необхідно виконати налаштування параметрів.


2.
Налаштування параметрів роботи з програмою ЗАРПЛАТКА.

Для початку роботи з програмою ЗАРПЛАТКА у конфігурації
BAS Бухгалтерія відкрийте, будь ласка, меню "Зарплата та кадри", у розділі "Сервіс" оберіть пункт "Додаткові обробки" та натисніть на кнопку "Виконати". У вікні оберіть організацію, по якій будете працювати з програмою ЗАРПЛАТКА, та натисніть кнопку з назвою програми. (Мал. 4).

Мал. 4

Перед вами відкрилося робоче вікно програми ЗАРПЛАТКА.

Далі перейдіть на вкладку
"Налаштування". Заповніть регламентований виробничий календар та оберіть, будь ласка, необхідні види нарахування та виплат (Мал. 5).

Мал. 5

Для коректного розрахунку відряджень, відпускних та лікарняних у розділі
"Видів нарахувань, що виключаються із середнього заробітку" натисніть на відповідне посилання та додайте види нарахувань, що виключаються, за допомогою кнопки "Додати" (Мал. 6).

Мал. 6

Також на вкладці
"Налаштування" у нижній частині вікна заповніть, будь ласка, графік відпусток та початковий стаж співробітників (Мал. 7).

Мал. 7

Налаштування параметрів завершено.


3.
Робота з програмою ЗАРПЛАТКА.

Створення всіх документів у програмі ЗАРПЛАТКА проходить на вкладці
"Графік обліку робочого часу". Всі раніше створені документи можна відкрити у вкладці "Журнал документів".


3.1.
Створення розрахунку відпускних.

Для створення розрахунку відпускних натисніть, будь ласка, кнопку
"Створити відпустку". У вікні вкажіть співробітника, дані з відпустки та натисніть кнопку "Заповнити та розрахувати" (Мал. 8).

Мал. 8

У табличній частині програма проведе розрахунок відпускних.

Для виведення друкованої форми наказу на відпустку та розрахунку відпускних натисніть на кнопку
"Друк" та оберіть необхідну форму. Для збереження документа натисніть кнопку "ОК".

Для виплати розрахованих відпускних на вкладці
"Графік обліку робочого часу" натисніть, будь ласка, кнопку "Створити нарахування та виплату заробітної плати", залежно від способу виплати оберіть "Відомість на виплату відпускних через банк" або "Відомість на виплату відпускних через касу"  та натисніть кнопку "Вибрати" (Мал. 9).

Мал. 9

Створення розрахунку відпускних та відомості на виплату завершено.


3.2.
Створення розрахунку лікарняних.

Для створення розрахунку лікарняних натисніть, будь ласка, кнопку
"Створити лікарняний". У вікні вкажіть співробітника, дані для розрахунку та натисніть кнопку "Заповнити та розрахувати" (Мал. 10).

Зверніть увагу!
Якщо сумарний стаж співробітника перед настанням страхового випадку менше 6 місяців, застосовується обмеження рівне розміру мінімальної зарплати. Програма ЗАРПЛАТКА автоматично встановить ознаку "Застосувати обмеження розміром мінімальної заробітної платні".  

Мал. 10

У табличній частині програма зробить розрахунок середньої. У відповідні блоки нижньої частини вікна, заповняться календарні дні та суми лікарняного (Мал. 11).

Мал. 11

Для виведення друкованої форми протоколу та розрахунку лікарняних натисніть кнопку
"Друк" та оберіть необхідну форму. Для збереження документа натисніть кнопку "ОК".

Зверніть увагу!
Якщо в розрахунковому періоді раніше був лікарняний, то в табличній частині кількість календарних днів та сума нарахувань відкоригується автоматично.

Для виплати розрахованих лікарняних на вкладці
"Графік обліку робочого часу" натисніть, будь ласка, кнопку "Створити нарахування та виплату зарплати", залежно від способу виплати оберіть "Відомість на виплату лікарняних через банк" або "Відомість на виплату лікарняних через касу"  та натисніть кнопку "Вибрати" (Мал. 12).

Мал. 12

Створення розрахунку лікарняного завершено.

Хороша новина! У програмі ЗАРПЛАТКА реалізована можливість передачі у програму M.E.Doc документів "Заява-розрахунок ФСС" та "Підтвердження виплат ФСС".

Ця функція доступна для користувачів програми БДЖОЛА. БДЖОЛА - програма, яка багато років надійно забезпечує обмін даними між обліковими системами і М.Е.Dос, переносить усі первинні документи та форми звітності.

Для передачі в документі "Розрахунок лікарняних" натисніть, будь ласка, на кнопку "Передати в M.E.Doc" та оберіть необхідний тип документа для передачі (Мал. 13).

Мал. 13


3.3.
Створення розрахунку середнього заробітку. 

Документ
"Оплата за середнім заробітком" реєструє заміну планових нарахувань працівника на певний період нарахуванням оплати за середнім заробітком.

Він передбачає розрахунок оплати на період відрядження, мобілізації та з інших причин.

Для створення розрахунку середнього заробітку натисніть, будь ласка, кнопку
"Створити оплату за середньою". У вікні вкажіть співробітника, дані по відрядженню або мобілізації та натисніть кнопку "Заповнити і розрахувати" (Мал. 14).

Зверніть увагу!
Додана можливість змінити період розрахунку середньої у разі перехідного відрядження, для цього у полі "Період середньої" вкажіть необхідні місяці.

Мал. 14

У табличній частині програма зробить розрахунок середньої.

На вкладці "Налаштування розрахунку" знаходяться додаткові налаштування для розрахунку середньої (Мал. 15).


Мал. 15

У наступному місяці, для продовження нарахування оплати мобілізованим, створіть новий документ, оберіть співробітника, період, встановіть позначку "Первинний документ розрахунку" та оберіть первинний документ (Мал. 16).

Зверніть увагу! Після того, як обрали первинний документ натискати кнопку "Заповнити і розрахувати" не треба. Поля "Період середньої з", "Середній заробіток", "Середня" та таблична частина заповняться автоматично.

Мал. 16

Для виведення друкованої форми розрахунку середнього заробітку натисніть кнопку
"Друк". Для збереження документа натисніть кнопку "ОК".

Створення розрахунку середнього заробітку завершено.


3.4.
Створення розрахунку премії  

Для створення розрахунку премії натисніть, будь ласка, кнопку "Створити премію". У вікні вкажіть місяць нарахування та підрозділ за необхідності. В табличну частину додайте співробітників за допомогою кнопки "Додати" або "Заповнити", якщо потрібно заповнити всіма співробітниками одразу.

Далі на вкладці "Налаштування" вкажіть вид премії, розмір, період за який вона нараховується та дату початку розподілення цієї премії для розрахунку середньої для майбутніх відпусток та відряджень (Мал. 17).

Мал. 17

Після цього на вкладці "Розрахунок премії" натисніть, будь ласка, "Розрахувати все". Програма розрахує:

  • суму премії за вказаними параметрами;
  • період, в який ця премія буде включатись для розрахунку середнього заробітку для відпусток та відряджень згідно Порядку 100;
  • середньоденний розмір премії для подальшого розрахунку середньої (Мал. 18).

Зверніть увагу! Якщо необхідно змінити вид премії або її розмір за декількома співробітниками це можна зробити безпосередньо у табличній частині документу.

Мал. 1
8

В програмі передбачена можливість виплати премії за одним документом або одразу за усіма документами за місяць.

Для виплати розрахованих премій за одним документом в документі "Премії" натисніть, будь ласка, кнопку "Створити виплату", залежно від способу виплати оберіть "Відомість на виплату через банк" або "Відомість на виплату через касу" (Мал. 19).

Мал. 19

Для виплати розрахованих премій за весь місяць на вкладці "Графік обліку робочого часу" натисніть, будь ласка, кнопку "Створити нарахування та виплату зарплати", залежно від способу виплати оберіть "Відомість на виплату премій через банк" або "Відомість на виплату премій через касу" та натисніть кнопку "Вибрати" (Мал. 20).

Мал. 20

Створення розрахунку премії завершено.

Зверніть увагу! Для того щоб премія, яка розрахована в програмі ЗАРПЛАТКА, коректно включалась при розрахунку середньої для відпусток і відряджень, її необхідно додати у виключення. Для цього перейдіть, будь ласка, на вкладку "Налаштування", у розділі "Види нарахувань, що виключаються із середнього заробітку" натисніть по черзі на посилання "Для відпусток", "Для середнього" та додайте види нарахування, за якими нараховуються премії працівникам (Мал. 21).

Мал. 21

3.5.
Створення табеля обліку робочого часу.

У табелі обліку робочого часу вказується кількість відпрацьованих і невідпрацьованих днів/годин. У програмі ЗАРПЛАТКА реалізована можливість реєструвати невиходи на роботу, які зменшують відпрацьовані дні. Для цього натисніть, будь ласка, кнопку
"Створити невихід". 

У вікні оберіть співробітника, по якому необхідно зареєструвати невиходи та причину відсутності на робочому місці. Далі заповніть період та натисніть кнопку
"ОК" (Мал. 22).

Мал. 22

Табель створюється після того, як у програму внесені усі документи відсутності співробітників (відпустка, лікарняний, невихід, відрядження). Для створення табеля натисніть, будь ласка, кнопку
"Створити табель обліку робочого часу", вкажіть потрібний місяць та натисніть по черзі кнопки "Заповнити" та "Розрахувати все" (Мал. 23).

Зверніть увагу!
У програмі ЗАРПЛАТКА реалізована можливість створювати табель обліку робочого часу за половину місяця. Для цього у полях "Заповнити з"/"по" вкажіть дати місяця. Також додана можливість виводити на друк загальну суму окладів та підсумкову кількість неявок по усім співробітникам, у тому числі включати вихідні дні та загальну кількість невиходів. Для цього у документі необхідно встановити відмітки "Друкувати підсумки по окладах", "Друкувати підсумки по неявках" та "Підсумки по неявках включно вихідні дні".

Мал. 23

Також в ЗАРПЛАТКА реалізований вибір тривалості робочого тижня – п’ятиденка, шестиденка або інший графік. Для цього необхідно встановити відповідну позначку. Якщо обраний "Інший графік", його необхідно обрати зі списку в полі "Графік з BAS" (Мал. 24).
Графіки необхідно створити і заповнити заздалегідь у довіднику програми BAS Бухгалтерія в меню "Зарплата і кадри" - "Довідники та настройки" - "Графіки роботи".

Мал. 24

Для виведення друкованої форми табеля обліку робочого часу натисніть кнопку
"Друк". Для збереження документа натисніть кнопку "ОК".

Створення табеля обліку робочого часу завершено.

Зверніть увагу!
Після створення будь-якого документа у програмі ЗАРПЛАТКА у вкладці "Графік обліку робочого часу" з’являється графічне відображення днів відсутності працівника (Мал. 25).

Мал. 25

Для того щоб вивести друковану форму графіка, натисніть кнопку .


4.
Створення документа "Нарахування зарплати робітникам організації".

Для того щоб усі розрахунки автоматично перенеслися у документ по нарахуванню заробітної плати, на вкладці
"Графік обліку робочого часу" натисніть, будь ласка, кнопку "Створити нарахування та виплату зарплати", оберіть "Відомість нарахування" та натисніть кнопку "Вибрати" (Мал. 26).

Зверніть увагу!
Реалізована можливість, при створені документа "Нарахування зарплати" з програми ЗАРПЛАТКА, вибрати вже створений документ в BAS Бухгалтерія, який буде перезаповнений новими даними.

Мал.
26

У наступному вікні відкриється стандартний документ
"Нарахування зарплати працівникам організації". Для розрахунку документа натисніть, будь ласка, кнопку "Перерахувати", а потім кнопку "Провести та закрити".

Створення нарахування зарплати завершено.


5. Розподіл сум нарахованих податків з зарплати та лікарняних на 661 та 663 рахунки.

Документ "Нарахування зарплати" містить всі нарахування, утримання та податки по співробітникам за місяць.

У програмі BAS Бухгалтерія реалізований механізм розрахунку податків, при якому ПДФО та військовий збір автоматично утримується з 661 рахунку. Для відображення податків у бухгалтерському обліку на 661 та 663 рахунки необхідно вручну розділяти ПДФО та військовий збір із заробітної плати та лікарняних.

У програмі ЗАРПЛАТКА реалізована можливість у документі "Нарахування зарплати", в якому є нарахування за лікарняними листами, розподіляти податки ПДФО та військовий збір по рахункам 661 та 663 автоматично.

Для цього перейдіть, будь ласка, на вкладку
"Документи по зарплаті" та вкажіть період. У табличній частині виділіть необхідний документ "Нарахування зарплати" та натисніть кнопку "Розподілити податки" (Мал. 27).

Мал. 27

Дана функція внесе ручне коригування в проводки та необхідні регістри документа.


Шановний бухгалтер! Всі додаткові питання стосовно інструкції ви можете задати за телефонами:

Якщо ви в Україні - набирайте 0800750855.

Якщо ви за кордоном - пишіть чи дзвоніть нам:

+380996822560 (telegram/viber)
+380952231484 (telegram/viber)

або користуйтеся нашим ботом в telegram: @lopangroupbot

Приємної роботи!

Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону