РОБОТА З ПРОГРАМОЮ БДЖОЛА (ОБМІН ДАНИМИ МІЖ ОБЛІКОВОЮ СИСТЕМОЮ ТА M.E.DOC НА ПРИКЛАДІ УТП)


1. Налаштування параметрів роботи з програмою БДЖОЛА.
2. Передача первинних документів з облікової системи до M.E.Doc і навпаки.
2.1. Передача первинних документів з облікової системи до M.E.Doc.
2.2. Передача первинних документів з M.E.Doc до облікової системи.
3. Вивантаження звітів з облікової системи.
3.1. Передача звітів з облікової системи до M.E.Doc.
3.2. Вивантаження Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ з облікової системи до M.E.Doc.
3.3. Вивантаження звітів з облікової системи в форматі контролюючого органу *.ХML.
4. Передача ТТН з облікової системи до M.E.Doc.
5. Передача документів "Заява-розрахунок до ФСС" та "Підтвердження виплати ФСС" з облікової системи до M.E.Doc.

Програма БДЖОЛА розроблена нашими програмістами для автоматичного переносу документів з облікової програми до M.E.Doc і навпаки натисканням однієї кнопки.

У програмі реалізована передача наступних документів:

  • первинні документи:

- рахунок покупцю;
- видаткова накладна;
- акт звірки;
- акт виконаних робіт та надання послуг;
- зворотна накладна (від покупця);
- зворотна накладна (постачальнику);
- податкова накладна;
- додаток 2 до податкової накладної.

  • звіти:

- Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ;
- Декларація з податку на додану вартість (ПДВ) з додатками;
- Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ;
- Декларація з податку на прибуток підприємств;
- Декларація платника єдиного податку;
- Декларація платника єдиного податку четвертої групи;
- 1- ПВ. Звіт з праці;
- Форма № 1 Баланс;
- Форма № 2. Звіт про фінансові результати;
- Форма № 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
- Форма № 3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
- Форма № 4. Звіт про власний капітал;
- Форма № 5. Примітки до річної фінансової звітності;
- Форми № 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
- Форми № 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
- Заява-розрахунок до ФСС;
- Підтвердження виплат до ФСС;
- Повідомлення про прийняття працівника на роботу.
У даній інструкції розглянута робота з програмою БДЖОЛА на прикладі конфігурації Управління торговим підприємством для України.


1. Налаштування параметрів роботи з програмою БДЖОЛА.

Для того, щоб встановити платформу LOPAN SOFT завантажте, будь ласка, ось цей файл, та розпакуйте отриманий архів "LOPAN_soft.zip".
Далі в меню "Сервіс" оберіть, будь ласка, "Зовнішні друковані форми і обробки" - "Зовнішні обробки" та натисніть кнопку "Додати". У вікні натисніть кнопку "Замінити файл зовнішньої обробки" , оберіть файл "LOPAN_soft_v1.2.epf" з того каталогу, до якого ви попередньо його зберегли, та натисніть кнопку "ОК".

Для запуску програми натисніть, будь ласка, на рядок LOPAN SOFT подвійним кліком миші.
У вікні оберіть організацію, у якій ви будете працювати з програмою БДЖОЛА та натисніть кнопку з назвою програми (Мал. 1).


Мал. 1


Перед вами відкрилось робоче вікно програми БДЖОЛА.

Перейдіть на вкладку "Налаштування" та вкажіть каталог встановленої програми M.E.Doc (Мал. 2).


Мал. 2


Налаштування параметрів роботи завершено. Програма БДЖОЛА готова передавати документи.2. Передача первинних документів з облікової системи до M.E.Doc і навпаки.

2.1. Передача первинних документів з облікової системи до M.E.Doc.

Для здійснення передачі документів з облікової системи необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Первинні документи" натисніть кнопку "Запустити M.E.Doc" .

Зверніть увагу! Є можливість передавати одночасно декілька типів первинних документів! Ви можете відправити вашому контрагенту одразу весь пакет документів по господарській діяльності.

Для передачі документів у М.Е.Doc у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Первинні документи" оберіть, будь ласка, період та організацію. В полі "Документ" натисніть кнопку та встановіть позначку біля видів документів, які будете передавати у програму M.E.Doc, та натисніть кнопку "Знайти за параметрами" (Мал. 3).


Мал. 3


Далі з’явиться список документів, серед яких потрібно обрати необхідні. Позначити всі документи можна за допомогою кнопки "Відмітити все" (Мал. 4). Виділення декількох документів виконується стандартною комбінацією клавіш для Windows:
  • CTRL + ліва кнопка миші – для поштучного виділення;
  • SHIFT + ліва кнопка миші – для виділення "від" і "до".


Мал. 4


Для передачі виділених первинних документів натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc"  . Після того як документи будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділах "Реєстр електронних документів" і "Реєстр податкових документів" відповідно, у тому періоді, за який були виписані. Подальша робота з документами ведеться у програмі M.E.Doc.


2.2. Передача первинних документів з M.E.Doc до облікової системи

За допомогою програми БДЖОЛА із M.E.Doc до облікової системи є можливість передавати наступні вхідні документи:
- рахунок постачальника;
- видаткова накладна;
- акт виконаних робіт та надання послуг;
- податкова накладна;
- додаток 2 до податкової накладної.

Для передачі первинних документів до облікової системи у програмі M.E.Doc перейдіть, будь ласка, у розділи "Реєстр електронних документів" або "Реєстр податкових документів", виділить вхідні документи та у випадаючому меню "Сервіс" оберіть (Мал. 5).


Мал. 5


Після передачі документи з’являться в обліковій системі.


3. Вивантаження звітів з облікової системи.

3.1. Передача звітів з облікової системи до M.E.Doc.

Для передачі звітів з облікової системи необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього натисніть, будь ласка, кнопку "Запустити M.E.Doc" у робочому вікні програми БДЖОЛА.
Для передачі фінансової звітності в M.E.Doc в робочому вікні програми БДЖОЛА перейдіть на вкладку "Фінансова звітність", оберіть організацію і період, за який подаються звіти. Позначте необхідні форми фінансової звітності та натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc" (Мал. 6).


Мал. 6


У наступному вікні програма повідомить про результати передачі звітів у M.E.Doc, натисніть кнопку "ОК" (Мал. 7).


Мал. 7


Декларація з ПДВ з додатками, Декларація з податку на прибуток підприємств та Декларація платника єдиного податку передаються до програми M.E.Doc аналогічно. Звіти знаходяться на вкладках "Декларація ПДВ", "Прибуток", "Єдиний податок" та "Інша звітність".

Зверніть увагу! Якщо звіт пакетний, позначте всі необхідні додатки звіту та натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc" (Мал. 8).


Мал. 8


Після того як звіти будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділі "Звітність" - "Реєстр звітів", в тому періоді, за який подаються.


3.2. Вивантаження Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ з облікової системи до M.E.Doc.

Для передачі Об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ у M.E.Doc в робочому вікні програми БДЖОЛА перейдіть, будь ласка, на вкладку "ЄСВ+ПДФО", оберіть організацію і період, за який подається звіт. Далі натисніть кнопку "Сформувати звіт"  (Мал. 9).


Мал. 9


Відкриється бланк звіту. Для заповнення обліковими даними натисніть кнопку "Заповнити". Якщо необхідно, внесіть правки у документ. Для того щоб зберегти звіт, натисніть кнопку "Зберегти" і закрийте звіт (Мал. 10).


Мал. 10


Зверніть увагу! В програмі реалізована можливість формувати звіт по окремим підрозділам. Для цього перед заповненням у відкритому бланку звіту на вкладці "Види розрахунків" у полі "Підрозділ" оберіть необхідний підрозділ (Мал. 11).


Мал. 11


Далі натисніть кнопку "Знайти за параметрами"   . В табличній частині відобразяться сформовані звіти.
Для того щоб вивантажити звіт з облікової системи, позначте всі необхідні додатки, внесіть код КАТОТТГ, виділіть звіт в табличній частині і натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc"   (Мал. 12).


Мал. 12


В інформаційному вікні програма сповістить про результати вивантаження звіту.
Після того, як звіт буде передано, він з’явиться у програмі M.E.Doc у розділі "Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ", в тому періоді, за який подаються.
Подальша робота зі звітом ведеться у програмі M.E.Doc.


3.3. Вивантаження звітів з облікової системи в форматі контролюючого органу *.ХML.

Для налаштування вивантаження звітів з облікової системи перейдіть, будь ласка, на вкладку "Налаштування", встановіть позначку "Використовувати передачу через ХML" і вкажіть каталог для збереження файлів (Мал. 13).


Мал. 13


Далі перейдіть на вкладку з назвою необхідного звіту, оберіть організацію і період, за який подаються
звіти.
Позначте необхідні додатки та натисніть кнопку "Експорт в XML"  (Мал. 14).

Зверніть увагу! Для Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ кнопка має назву "Сформувати звіт" .


Мал. 14


В інформаційному вікні програма сповістить про результати вивантаження звіту.
Після того як файли звітів будуть експортовані, вони з’являться в каталозі, який вказано у налаштуваннях.
Подальша робота зі звітами ведеться у програмі для подачі звітності.4. Передача ТТН з облікової системи до M.E.Doc.

Для здійснення передачі ТТН з облікової системи необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "ТТН" натисніть кнопку "Запустити M.E.Doc" .
Далі оберіть, будь ласка, період та інші параметри відбору, та натисніть кнопку "Знайти за параметрами" (Мал. 15).


Мал. 15


Зверніть увагу! В обліковій системі немає типового документа ТТН. Він реалізований тільки як друкована форма документа "Реалізація товарів та послуг".

У табличній частині вікна програма відбере всі документи "Реалізація товарів та послуг", в яких заповнена вкладка "Товари". Далі оберіть документ та натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc" . У наступному вікні заповніть необхідні поля для формування ТТН та натисніть кнопку "ОК" (Мал. 16).


Мал. 16


Після того, як документ буде переданий, він з’явиться у програмі M.E.Doc у розділі "Реєстр електронних документів", у тому періоді, за який він був виписаний. Подальша робота з документом ведеться у програмі M.E.Doc.

Зверніть увагу! У програмі БДЖОЛА можна зберігати різні налаштування ТТН та обирати їх при наступній передачі документів.

Для цього, після заповнення всієї інформації у вікні "Налаштування ТТН", натисніть, будь ласка, кнопку . Далі введіть найменування налаштування та натисніть кнопку "ОК".
Щоб обрати раніше збережені налаштування ТТН натисніть кнопку (Мал. 17). У наступному вікні оберіть необхідні налаштування для формування ТТН та натисніть кнопку "ОК".


Мал. 17


Зверніть увагу! Довідник з налаштуваннями для формування ТТН створений раніше в обліковій системі в програмі БДЖОЛА не використовується.


5. Передача документів "Заява-розрахунок до ФСС" та "Підтвердження виплати ФСС" з облікової системи до M.E.Doc.

Для здійснення передачі документів з облікової системи необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Документи ФСС" натисніть кнопку "Запустити M.E.Doc"  .
Далі оберіть, будь ласка, період, вид документу та натисніть кнопку "Знайти за параметрами"  (Мал. 18).


Мал. 18


У табличній частині вікна програма відобразить всі документи "Заява-розрахунок до ФСС", створених в обліковій системі. Далі потрібно виділити необхідні документи та натиснути кнопку "Передати в M.E.Doc" .
Після того, як документи будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділі "Реєстр звітів", в тому періоді, за який були виписані. Подальша робота з документом ведеться у програмі M.E.Doc.

Шановний бухгалтер! Всі додаткові питання стосовно інструкції ви можете задати за телефонами:

Якщо ви в Україні - набирайте 0800750855.

Якщо ви за кордоном - пишіть чи дзвоніть нам:
+380996822560 (telegram/viber)
+380952231484 (telegram/viber)
або користуйтеся нашим ботом в telegram: @lopangroupbot

Приємної роботи!

Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону