РОБОТА З ПРОГРАМОЮ БДЖОЛА (ОБМІН ДАНИМИ МІЖ BAS ТА M.E.DOC)

1. Встановлення платформи LOPAN SOFT.
2. Налаштування параметрів роботи з програмою БДЖОЛА.
3. Передача первинних документів з BAS до M.E.Doc і навпаки.
3.1. Передача первинних документів з BAS до M.E.Doc.
3.2. Передача первинних документів з M.E.Doc до BAS.
4. Вивантаження звітів з BAS.
4.1. Передача звітів з BAS до M.E.Doc.
4.2. Вивантаження Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ з BAS Бухгалтерія до M.E.Doc.
4.3. Вивантаження звітів з BAS в форматі контролюючого органу *.ХML.
5. Передача ТТН з BAS до M.E.Doc.
6. Передача документів "Заява-розрахунок до ФСС" та "Підтвердження виплати ФСС" з BAS до M.E.Doc.


Програма БДЖОЛА розроблена нашими програмістами для автоматичного переносу документів з облікової програми BAS до M.E.Doc і навпаки натисканням однієї кнопки.
У програмі реалізована передача наступних документів:

  • первинні документи:
- рахунок покупцю;
- видаткова накладна;
- акт звірки;
- акт виконаних робіт та надання послуг;
- зворотна накладна (від покупця);
- зворотна накладна (постачальнику);
- податкова накладна;
- додаток 2 до податкової накладної.
  • звіти:
- Декларація ЄП 2%;
- Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ;
- Декларація з податку на додану вартість (ПДВ) з додатками;
- Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ;
- Декларація з податку на прибуток підприємств;
- Декларація платника єдиного податку;
- Декларація платника єдиного податку четвертої групи;
- Форма № 1 Баланс;
- Форма № 2. Звіт про фінансові результати;
- Форма № 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
- Форма № 3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
- Форма № 4. Звіт про власний капітал;
- Форма № 5. Примітки до річної фінансової звітності;
- Форми № 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
- Форми № 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
- 1- ПВ. Звіт з праці;
- Заява-розрахунок до ФСС;
- Підтвердження виплат ФСС;
- Повідомлення про прийняття працівника на роботу.

У даній інструкції розглянута робота з програмою БДЖОЛА на прикладі конфігурації BAS Бухгалтерія. Для інших конфігурацій процес встановлення аналогічний.


 
1. Встановлення платформи LOPAN SOFT.

Для того, щоб встановити платформу LOPAN SOFT завантажте, будь ласка, ось цей файл, та розпакуйте отриманий архів "LOPAN_soft.zip".

У конфігурації BAS Бухгалтерія відкрийте, будь ласка, меню "Адміністрування" - "Друковані форми, звіти і обробки" - "Додаткові звіти й обробки" та натисніть кнопку "Створити". У вікні оберіть файл "LOPAN_soft_v2.0.epf" з того каталогу, у який ви попередньо зберегли, та натисніть кнопку "Відкрити". Далі натисніть на посилання "Не визначено" у полі "Розміщення" (Мал. 1).

Мал. 1

У наступному вікні встановіть позначку  у пункті "Операції" та натисніть кнопку "ОК" (Мал. 2).

Мал. 2

Для доступу до платформи LOPAN SOFT користувачам необхідно додати права. Для цього у табличній частині вікна "Додаткова обробка (створення)" встановіть, будь ласка, курсор миші у колонку "Швидкий доступ" та натисніть кнопку . У наступному вікні за допомогою кнопки  перенесіть у праве вікно тих користувачів, яким буде доступна платформа та натисніть кнопку "ОК" (Мал. 3).

Мал. 3

Після заповнення усіх необхідних полів натисніть кнопку "Записати і закрити".

Платформа LOPAN SOFT встановлена. Для роботи з програмою БДЖОЛА необхідно виконати налаштування параметрів.


2. Налаштування параметрів роботи з програмою БДЖОЛА.

Для початку роботи з програмою БДЖОЛА в BAS Бухгалтерія відкрийте, будь ласка, меню "Операції" у розділі "Сервіс" оберіть пункт "Додаткові обробки" та натисніть  кнопку "Виконати". У вікні оберіть організацію, у якій ви будете працювати з програмою БДЖОЛА, та натисніть кнопку з назвою програми (Мал. 4).

Мал. 4

Перед вами відкрилося робоче вікно програми БДЖОЛА.

Перейдіть на вкладку "Налаштування" та вкажіть каталог встановленої програми M.E.Doc (Мал. 5).

Мал. 5

Налаштування параметрів завершено. Програма БДЖОЛА готова передавати документи.


3. Передача первинних документів з
BAS до M.E.Doc і навпаки.

3.1.
Передача первинних документів з BAS до M.E.Doc.

Для здійснення передачі документів з BAS необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Первинні документи" натисніть кнопку "Запустити M.E.Doc" .

Зверніть увагу!
Є можливість передавати одночасно декілька типів первинних документів! Ви можете відправити вашому контрагенту одразу весь пакет документів по господарській діяльності.

Для передачі документів у М.Е.Doc у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Первинні документи" оберіть, будь ласка, період та організацію. В полі "Документ" натисніть кнопку  та встановіть позначку  біля видів документів, які будете передавати у програму M.E.Doc, та натисніть кнопку "Знайти за параметрами"  (Мал. 6).

Мал. 6

Далі з’явиться список документів, серед яких потрібно обрати необхідні. Позначити всі документи можна за допомогою кнопки  (Мал. 7). Виділення декількох документів виконується стандартною комбінацією клавіш для Windows:

  • CTRL + ліва кнопка миші – для поштучного виділення;
  • SHIFT + ліва кнопка миші – для виділення "від" і "до".

Мал. 7

Для передачі виділених первинних документів натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc" . Після того, як документи будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділах "Реєстр електронних документів" і "Реєстр податкових документів" відповідно, у тому періоді, за який були виписані. Подальша робота з документами ведеться у програмі M.E.Doc.


3.2.
Передача первинних документів з M.E.Doc до BAS.

За допомогою програми БДЖОЛА із M.E.Doc до BAS є можливість передавати наступні вхідні документи:

- рахунок постачальника;
- видаткова накладна;
- акт виконаних робіт та надання послуг;
- податкова накладна;
- додаток 2 до податкової накладної.

Для передачі первинних документів до BAS у програмі M.E.Doc перейдіть, будь ласка, у розділи "Реєстр електронних документів" або "Реєстр податкових документів", виділить вхідні документи та у випадаючому меню "Сервіс" оберіть  (Мал. 8).

Мал. 8

Після передачі документи з’являться у програмі BAS в меню "Купівлі" у відповідному реєстрі документів.4. Вивантаження звітів з BAS.

4.1. Передача звітів з BAS до M.E.Doc.

Для передачі звітів з BAS необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього натисніть, будь ласка, кнопку "Запустити M.E.Doc"    у робочому вікні програми БДЖОЛА.

Далі перейдіть на вкладку "Регламентовані звіти", оберіть організацію і період, за який подається звіт. У полі "Документ" оберіть необхідну форму звіту та натисніть кнопку "Знайти за параметрами"  (Мал. 9).
Зверніть увагу! Обраний звіт повинен бути сформований в BAS заздалегідь.

Мал. 9

Для того щоб передати звіт у програму M.E.Doc виділить його у табличній частині та натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc"   .
В інформаційному вікні програма повідомить про результати передачі звітів у M.E.Doc.

Зверніть увагу! 
Якщо звіт пакетний, позначте всі необхідні додатки звіту та натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc" (Мал. 10).

Мал. 10

Після того, як звіти будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділі "Звітність" - "Реєстр звітів"в тому періоді, за який подаються.

Подальша робота зі звітами ведеться у програмі M.E.Doc.
Зверніть увагу! Формування Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ відрізняється від інших звітів (детально описано в пункті 4.3 даної інструкції).
4.2.Вивантаження Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ з BAS до M.E.Doc.

У програмі BAS немає Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ тому звіт формує саме програма БДЖОЛА. Для формування звіту перейдіть, будь ласка, на вкладку "Регламентовані звіти", оберіть організацію та період, за який подається звіт. В полі "Документ" оберіть "Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ" (Мал. 11) і натисніть кнопку "Сформувати звіт" 

Мал. 11

Відкриється бланк звіту. Для заповнення обліковими даними натисніть кнопку "Заповнити". Якщо необхідно, внесіть правки у документ. Для того щоб зберегти звіт, натисніть кнопку "Зберегти і закрити" (Мал. 12).

Мал. 12

Зверніть увагу! В програмі реалізована можливість формувати звіт по окремим підрозділам. Для цього перед заповненням у відкритому бланку звіту натисніть, будь ласка, кнопку "Настройка" - "Параметри заповнення" та оберіть необхідний підрозділ (Мал. 13).

Мал. 13Далі натисніть кнопку "Знайти за параметрами"  . В табличній частині відобразяться сформовані звіти.
Для того щоб вивантажити звіт з BAS Бухгалтерія, позначте всі необхідні додатки, виділіть звіт в табличній частині і натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc"  (Мал. 14).


Мал. 14

В інформаційному вікні програма сповістить про результат вивантаження звіту.
Після того, як звіт буде передано, він з’явиться у програмі M.E.Doc у розділі "Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ", в тому періоді, за який подаються.
Подальша робота зі звітом ведеться у програмі M.E.Doc.

4.3. Вивантаження звітів з BAS в форматі контролюючого органу *.ХML

Для налаштування вивантаження звітів з BAS  в форматі контролюючого органу перейдіть, будь ласка, на вкладку "Налаштування", встановіть позначку "Використовувати передачу через ХML" і вкажіть каталог для збереження файлов (Мал. 15).

Мал. 15

Далі перейдіть на вкладку "Регламентовані звіти", оберіть организацію і період, за який подається звіт. В полі "Документ" оберіть необхідну форму звіту (Мал. 16) і натисніть кнопку "Знайти за параметрами.

Зверніть увагу
! Для Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ кнопка має назву "Сформувати звіт" .

Мал. 16

Для того щоб вивантажити звіт виділіть його в табличній частині і натисніть кнопку "Експорт в ХML"  .

В інформаційному вікні програма сповістить про результати вивантаження звіту.

Зверніть увагу
! Якщо звіт пакетний, то відмітьте всі необхідні додатки звіту і натисніть кнопку "Експорт в ХML" (Мал. 17). 

Мал. 17
Після того як файли звітів будуть експортовані, вони з’являться в каталозі, який вказано в налаштуваннях.
 
Подальша робота зі звітами ведеться у програмі для подачі звітності. 


5. Передача ТТН з BAS до M.E.Doc.

Для здійснення передачі ТТН з BAS необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "ТТН" натисніть кнопку "Запустити M.E.Doc" .
Далі оберіть, будь ласка, період та інші параметри відбору та натисніть кнопку "Знайти за параметрами" .

Мал. 18


Зверніть увагу!
У програмах BAS немає типового документа ТТН. Він реалізований тільки як друкована форма документа "Реалізація товарів та послуг".

У табличній частині вікна програма відбере всі документи "Реалізація товарів та послуг", в яких заповнена вкладка "Товари". Далі оберіть документ та натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc" . У наступному вікні заповніть необхідні поля для формування ТТН та натисніть кнопку "ОК" (Мал. 19).

Мал. 19

Після того, як документ буде переданий, він з’явиться у програмі M.E.Doc у розділі "Реєстр електронних документів", у тому періоді, за який він був виписаний. Подальша робота з документом ведеться у програмі M.E.Doc.

Зверніть увагу!
У програмі БДЖОЛА можна використовувати налаштування, які вже були збережені у програмі BAS через документ "Реалізація товарів та послуг". Також є можливість створити довідник з налаштуваннями у самій програмі БДЖОЛА.

Щоб обрати раніше збережені налаштування ТТН натисніть кнопку "Ще" та вберіть "Завантажити із налаштувань друку ТТН" (Мал. 20). У наступному вікні оберіть необхідне налаштування для формування ТТН та натисніть кнопку "Вибрати".

Мал. 20

Для того, щоб зберегти нові налаштування ТТН в довіднику програми БДЖОЛА, після заповнення усієї інформації у вікні "Налаштування ТТН", натисніть, будь ласка, кнопку "Ще" та оберіть "Зберегти параметри" (Мал. 21).

Мал. 21

Далі введіть найменування налаштування та натисніть кнопку "Зберегти".

Щоб обрати збережені налаштування ТТН з довідника програми БДЖОЛА натисніть кнопку "Ще" та оберіть "Відновити параметри" (Мал. 22).

Мал. 18

Далі оберіть потрібне налаштування та натисніть кнопку "Вибрати".


6. Передача документів "Заява-перерахунок ФСС" та "Підтвердження виплати ФСС" з BAS до M.E.Doc.

Зверніть увагу!
У конфігурації BAS Бухгалтерія немає типових документів "Заява-розрахунок ФСС" та "Підтвердження виплати ФСС", тому іх передача у програму M.E.Doc доступна тільки при наявності ліцензії на програму ЗАРПЛАТКА. Ліцензія перевіряється при натисканні на кнопку "Знайти в ЗАРПЛАТКА" .

Для здійснення передачі документів з BAS необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Документи ФСС" натисніть кнопку "Запустити M.E.Doc" .

Далі оберіть, будь ласка, період, вид документу та натисніть кнопку "Знайти в ЗАРПЛАТКА"   (Мал. 23).

Мал. 23

У табличній частині вікна програма відобразить всі документи "Розрахунок лікарняних", які були створені у програмі ЗАРПЛАТКА. Далі потрібно виділити необхідні документи та натиснути кнопку "Передати у M.E.Doc" .
Після того, як документи будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділі "Реєстр звітів", в тому періоді, за який були виписані. Подальша робота з документом ведеться у програмі M.E.Doc.

Зверніть увагу! У конфігураціях, у яких є функціонал розрахунку лікарняних (BAS Бухгалтерія КОРП, BAS АГРО) передаються документи створені в обліковій системі.

Шановний бухгалтер! Всі додаткові питання стосовно інструкції ви можете задати за телефонами:

Якщо ви в Україні - набирайте 0800750855.

Якщо ви за кордоном - пишіть чи дзвоніть нам:
+380996822560 (telegram/viber)
+380952231484 (telegram/viber)
або користуйтеся нашим ботом в telegram: @lopangroupbot

Приємної роботи!


 
Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону