РОБОТА З ПРОГРАМОЮ БДЖОЛА (ОБМІН ДАНИМИ МІЖ БУХГАЛТЕРІЯ 8 ДЛЯ УКРАЇНИ, РЕДАКЦІЯ 2.0, BAS БУХГАЛТЕРІЯ ТА M.E.DOC)

1. Встановлення платформи LOPAN SOFT.
2. Налаштування параметрів роботи з програмою БДЖОЛА.
3. Передача первинних документів з BAS до M.E.Doc і навпаки.
3.1. Передача первинних документів з BAS до M.E.Doc.
3.2. Передача первинних документів з M.E.Doc до BAS.
4. Вивантаження звітів з BAS.
4.1. Передача звітів з BAS до M.E.Doc.
4.2. Вивантаження звітів з BAS в форматі контролюючого органу *.ХML.
5. Передача ТТН з BAS до M.E.Doc.
6. Передача документів "Заява-розрахунок до ФСС" та "Підтвердження виплати ФСС" з BAS до M.E.Doc.


Програма БДЖОЛА розроблена нашими програмістами для автоматичного переносу документів з облікової програми BAS до M.E.Doc і навпаки натисканням однієї кнопки.
У програмі реалізована передача наступних документів:

  • первинні документи:
- рахунок покупцю;
- видаткова накладна;
- акт звірки;
- акт виконаних робіт та надання послуг;
- зворотна накладна (від покупця);
- зворотна накладна (постачальнику);
- податкова накладна;
- додаток 2 до податкової накладної.
  • звіти:
- Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ;
- Декларація з податку на додану вартість (ПДВ) з додатками;
- Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ;
- Декларація з податку на прибуток підприємств;
- Декларація платника єдиного податку;
- Декларація платника єдиного податку четвертої групи;
- Форма № 1 Баланс;
- Форма № 2. Звіт про фінансові результати;
- Форма № 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
- Форма № 3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
- Форма № 4. Звіт про власний капітал;
- Форма № 5. Примітки до річної фінансової звітності;
- Форми № 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
- Форми № 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
- 1- ПВ. Звіт з праці;
- Заява-розрахунок до ФСС;
- Підтвердження виплат ФСС;
- Повідомлення про прийняття працівника на роботу.

У даній інструкції розглянута робота з програмою БДЖОЛА на прикладі конфігурації BAS Бухгалтерія.


 
1. Встановлення платформи LOPAN SOFT.

Перед встановленням платформи LOPAN SOFT завантажте файл дистрибутива з нашого сайту. Для цього перейдіть, будь ласка, на сайт https://lopan.com.ua/lopan-soft/pchela/ та натисніть кнопку . Далі розархівуйте папку "LOPAN_soft.zip".

У конфігурації BAS Бухгалтерія відкрийте, будь ласка, меню "Адміністрування" - "Друковані форми, звіти і обробки" - "Додаткові звіти й обробки" та натисніть кнопку "Створити". У вікні оберіть файл "LOPAN_soft_v2.0.epf" з того каталогу, у який ви попередньо зберегли, та натисніть кнопку "Відкрити". Далі натисніть на посилання "Не визначено" у полі "Розміщення" (Мал. 1).

Мал. 1

У наступному вікні встановіть позначку  у пункті "Операції" та натисніть кнопку "ОК" (Мал. 2).

Мал. 2

Для доступу до платформи LOPAN SOFT користувачам необхідно додати права. Для цього у табличній частині вікна "Додаткова обробка (створення)" встановіть, будь ласка, курсор миші у колонку "Швидкий доступ" та натисніть кнопку . У наступному вікні за допомогою кнопки "Додати>" перенесіть у праве вікно тих користувачів, яким буде доступна платформа та натисніть кнопку "ОК" (Мал. 3).

Мал. 3
Після заповнення усіх необхідних полів натисніть кнопку "Записати та закрити".

Платформа LOPAN SOFT встановлена. Для роботи з програмою БДЖОЛА необхідно виповнити налаштування параметрів.


2. Налаштування параметрів роботи з програмою БДЖОЛА.

Для початку роботи з програмою БДЖОЛА в BAS Бухгалтерія відкрийте, будь ласка, меню "Операції" у розділі "Сервіс" оберіть пункт "Додаткові обробки" та натисніть  кнопку "Виконати". У вікні оберіть організацію, у якій ви будете працювати з програмою БДЖОЛА, та натисніть кнопку "Запуск" (Мал. 4).

Мал. 4

Перед вами відкрилося робоче вікно програми БДЖОЛА.

Перейдіть на вкладку "Налаштування" та вкажіть каталог встановленої програми M.E.Doc (Мал. 5).

Мал. 5

Налаштування параметрів завершено. Програма БДЖОЛА готова передавати документи.


3. Передача первинних документів з
BAS до M.E.Doc і навпаки.

3.1.
Передача первинних документів зBAS до M.E.Doc.

Для здійснення передачі документів з BAS необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Первинні документи" натисніть кнопку "Запустити M.E.Doc" .

Зверніть увагу!
Є можливість передавати одночасно декілька типів первинних документів! Ви можете відправити вашому контрагенту одразу весь пакет документів по господарській діяльності.

Для передачі документів у М.Е.Doc у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Первинні документи" оберіть, будь ласка, період та організацію. В полі "Документ" натисніть кнопку  та встановіть позначку  біля видів документів, які будете передавати у програму M.E.Doc, та натисніть кнопку "Знайти за параметрами"  (Мал. 6).

Мал. 6

Далі з’явиться список документів, серед яких потрібно обрати необхідні. Позначити всі документи можна за допомогою кнопки  (Мал. 7). Виділення декількох документів виконується стандартною комбінацією клавіш для Windows:

  • CTRL + ліва кнопка миші – для поштучного виділення;
  • SHIFT + ліва кнопка миші – для виділення "від" і "до".

Мал. 7

Для передачі виділених первинних документів натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc" . Після того, як документи будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділах "Реєстр електронних документів" і "Реєстр податкових документів" відповідно, у тому періоді, за який були виписані. Подальша робота з документами ведеться у програмі M.E.Doc.


3.2.
Передача первинних документів з M.E.Doc до BAS.

За допомогою програми БДЖОЛА із M.E.Doc до BAS є можливість передавати наступні вхідні документи:

- рахунок постачальника;
- видаткова накладна;
- акт виконаних робіт та надання послуг;
- податкова накладна;
- додаток 2 до податкової накладної.

Для передачі первинних документів до BAS необхідно у розділах "Реєстр електронних документів" і "Реєстр податкових документів" програми M.E.Doc виділити вхідні документи та у випадаючому меню "Сервіс" обрати "Відправити в 1С" (Мал. 8).

Мал. 8

Після передачі документи з’являться у програмі BAS в меню "Купівлі" у відповідному реєстрі документів.

4. Вивантаження звітів з BAS.

4.1. Передача звітів з BAS до M.E.Doc.

Для передачі звітів з BAS необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього натисніть, будь ласка, кнопку "Запустити M.E.Doc"    у робочому вікні програми БДЖОЛА.

Далі перейдіть на вкладку "Регламентовані звіти", оберіть організацію і період, за який подається звіт. У полі "Документ" оберіть необхідну форму звіту та натисніть кнопку "Знайти за параметрами"  (Мал. 9).

Мал. 9

Для того щоб передати звіт у програму M.E.Doc виділить його у табличній частині та натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc"   .
В інформаційному вікні програма повідомить про результати передачі звітів у M.E.Doc.

Зверніть увагу! 
Якщо звіт пакетний, позначте всі необхідні додатки звіту та натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc" (Мал. 10).

Мал. 10

Після того, як звіти будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділі "Звітність" - "Реєстр звітів" (Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ з’явиться у програмі M.E.Doc у розділі "Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ")в тому періоді, за який подаються.

Подальша робота зі звітами ведеться у програмі M.E.Doc.


4.2. Вивантаження звітів з BAS в форматі контролюючого органу *.ХML

Для налаштування вивантаження звітів з BAS перейдіть, будь ласка, на вкладку "Налаштування", встановіть позначку "Використовувати передачу через ХML" і вкажіть каталог для збереження файлов (Мал. 11).

Мал. 11

Далі перейдіть на вкладку "Регламентовані звіти", оберіть организацію і період, за який подається звіт. В полі "Документ" оберіть необхідну форму звіту (Мал. 12) і натисніть кнопку "Знайти за параметрами.

Зверніть увагу
! Для Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ кнопка має назву "Сформувати звіт" .

Мал. 12

Для того щоб вивантажити звіт з BAS виділіть його в табличній частині і натисніть кнопку "Експорт в ХML"  .

В інформаційному вікні програма сповістить про результати вивантаження звіту.

Зверніть увагу
! Якщо звіт пакетний, то відмітьте всі необхідні додатки звіту і натисніть кнопку "Експорт в ХML" (Мал. 13). 

Мал. 13
Після того як файли звітів будуть експортовані, вони з’являться в каталозі, який вказан в налаштуваннях.
 
Подальша робота зі звітами ведеться у програмі для подачі звітності. 


5. Передача ТТН з BAS до M.E.Doc.

Для здійснення передачі ТТН з BAS необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "ТТН" натисніть кнопку "Запустити M.E.Doc" .
Далі оберіть, будь ласка, період та інші параметри відбору (Мал. 14), та натисніть кнопку "Знайти за параметрами" .

Мал. 14

Зверніть увагу!
У програмах BAS немає типового документа ТТН. Він реалізований тільки як друкована форма документа "Реалізація товарів та послуг".

У табличній частині вікна програма відбере всі документи "Реалізація товарів та послуг", в яких заповнена вкладка "Товари". Далі оберіть документ та натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc" . У наступному вікні заповніть необхідні поля для формування ТТН та натисніть кнопку "ОК" (Мал. 15).

Мал. 15

Після того, як документ буде переданий, він з’явиться у програмі M.E.Doc у розділі "Реєстр електронних документів", у тому періоді, за який він був виписаний. Подальша робота з документом ведеться у програмі M.E.Doc.

Зверніть увагу!
Програма БДЖОЛА може звертатися до довідника з налаштуваннями, які вже були збережені у програмі BAS через документ "Реалізація товарів та послуг". Також є можливість створити довідник з налаштуваннями у самій програмі БДЖОЛА.

Щоб обрати раніше збережені налаштування ТТН натисніть кнопку "Ще" та вберіть "Завантажити із налаштувань друку ТТН" (Мал. 16). У наступному вікні оберіть необхідне налаштування для формування ТТН та натисніть кнопку "Вибрати".

Мал. 16

Для того, щоб зберегти нові налаштування ТТН в довіднику програми БДЖОЛА, після заповнення усієї інформації у вікні "Налаштування ТТН", натисніть, будь ласка, кнопку "Ще" та оберіть "Зберегти параметри" (Мал. 17).

Мал. 17

Далі введіть найменування налаштування та натисніть кнопку "Зберегти".

Щоб обрати раніше збережені налаштування ТТН з довідника програми БДЖОЛА натисніть кнопку "Ще" та оберіть "Відновити параметри" (Мал. 18).

Мал. 18

Далі виберіть потрібне налаштування та натисніть кнопку "Вибрати".


6. Передача документів "Заява-перерахунок ФСС" та "Підтвердження виплати ФСС" з BAS до M.E.Doc.

Зверніть увагу!
У конфігурації BAS Бухгалтерія немає типових документів "Заява-розрахунок ФСС" та "Підтвердження виплати ФСС", тому іх передача у програму M.E.Doc доступна тільки при наявності ліцензії на програму ЗАРПЛАТКА. Ліцензія перевіряється при натисканні на кнопку "Знайти в ЗАРПЛАТЦІ" .

Для здійснення передачі документів з BAS необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Документи ФСС" натисніть кнопку "Запустити M.E.Doc" .

Далі оберіть, будь ласка, період, вид документу та натисніть кнопку "Знайти в ЗАРПЛАТКА"   (Мал. 19).

Мал. 19

У табличній частині вікна програма відобразить всі документи "Розрахунок лікарняних", які були створені у програмі ЗАРПЛАТКА. Далі потрібно виділити необхідні документи та натиснути кнопку "Передати у M.E.Doc" .
Після того, як документи будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділі "Реєстр звітів", в тому періоді, за який були виписані. Подальша робота з документом ведеться у програмі M.E.Doc.


Шановний бухгалтер
! Всі додаткові питання стосовно інструкції ви можете задати за телефоном нашої гарячої лінії техпідтримки 0 800 750 855 безкоштовно з мобільного по Україні.

Приємної роботи.

Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону