Створення підприємства та початкові налаштування у конфігурації "BAS БУХГАЛТЕРІЯ"

1. Створення картки підприємства.
2. Налаштування параметрів обліку.
3. Налаштування облікової політики організації.
4. Персональні налаштування користувача.

До початку роботи в інформаційній базі необхідно вказати ряд відомостей, необхідних для коректного відображення бухгалтерських операцій та складання звітності відповідно до норм законодавства та персональними потребами користувачів.

Усі налаштування можна умовно поділити на групи:

 • Організація – основні дані про організацію;
 • Параметри обліку – загальні налаштування системи, які впливають на всі організації, по яким ведеться облік в інформаційній базі;
 • Облікова політика – облікові налаштування, які створюються для кожної організації в інформаційній базі;
 • Персональні налаштування – заповнюються для кожного користувача інформаційної бази.

У даній інструкції розглянута послідовність заповнення основних параметрів на прикладі конфігурації "Створення підприємства та початкові налаштування у конфігурації "BAS БУХГАЛТЕРІЯ"".


1. Створення картки підприємства.

Для створення картки організації запустіть, будь ласка, програму у режимі "BAF". Далі відкрийте меню "Головне", у розділі "Настройки" оберіть пункт "Організації" (Мал. 1).

Мал. 1

У наступному вікні натисніть кнопку "Створити". Далі необхідно заповнити всю інформацію про підприємство (Мал. 2).

Мал. 2

На відповідних вкладках картки організації внесіть, будь ласка, наступні дані:

 • на вкладці "Головне" вкажіть коротке та повне найменування, вид організації, код ЄДРПОУ та банківські рахунки (основний та для ФСС);
 • на вкладці "Коди" вкажіть коди, присвоєні організації у різних державних органах, а також найменування територіальних органів, у яких здійснювалась реєстрація. Інформація вводиться для заповнення регламентованої звітності, регламентованих друкованих форм;
 • на вкладці "Реєстрація" вкажіть номера реєстрації у Державному реєстрі та фондах соціального страхування;
 • на вкладці "Адреси" вкажіть адреси організації (юридичну, фактичну та поштову), контактний номер телефону, а також інші контакти. Вказана контактна інформація буде виводитися при формуванні друкованих форм документів;
 • на вкладці "Підписи" вкажіть відповідальних осіб організації, які підписують звіти та друковані форми документів.

Зверніть увагу!
Для створення картки "Банківський рахунок" на вкладці "Головне" натисніть посилання "Усі банківські рахунки". У наступному вікні натисніть, будь ласка, кнопку "Створити". Далі внесіть номер рахунку, валюту грошових коштів, МФО банку та натисніть кнопку "Знайти банк по МФО". У вікні, що відкрилося натисніть кнопку "Вибрати зі списку" (Мал. 3).

Мал. 3

У вікні
"Банки" натисніть, будь ласка, кнопку "Ще" та оберіть із випадаючого списку "Підібрати із класифікатора" (Мал. 4).
Мал. 4

У вікні
"Форма підбору із класифікатора" встановіть зліва від потрібного вам банку відмітку  та натисніть кнопку "ОК". У наступному вікні зайдіть у папку з обраним банком та натисніть кнопку "Вибрати".

Також при створенні банківського рахунку необхідно вибрати варіант його відображення у документах. Для цього натисніть, будь ласка, правою кнопкою миші у полі "Найменування" (Мал. 5) та із випадаючого списку оберіть один із наданих варіантів. Після заповнення усіх даних натисніть кнопку "Записати та закрити".

Мал. 5

На цьому створення картки банківського рахунку завершено.

Гарна новина!
У BAS БУХГАЛТЕРІЯ є можливість виводити у друковану форму "Рахунок на оплату" логотип організації, факсиміле печатки та підпису відповідальної особи.

Для цього у картці
"Організації" перейдіть, будь ласка, на вкладку "Друк" та вкажіть шлях до файлів, що містять логотип та факсиміле (Мал. 6).

Мал. 6

Після заповнення усіх необхідних полів у картці
"Організації" натисніть кнопку "Записати та закрити".

Картка організації створена. Для подальшого налаштування програми необхідно перейти до заповнення облікової політики та налаштуванням параметрів обліку.


2. Налаштування параметрів обліку.

До введення документів у програму необхідно детально заповнити усі вкладки параметрів обліку.

Зверніть увагу! Налаштування параметрів обліку є загальними для усіх організацій інформаційної бази. Їх необхідно встановити виходячи з потреб усіх підприємств. Тому не рекомендується їх міняти, якщо в інформаційній базі вже є проведені документи.

Для налаштування параметрів обліку відкрийте, будь ласка, меню "Головне", у розділі "Настройки" оберіть пункт "Параметри обліку" (Мал. 7).

Мал. 7

У наступному вікні встановіть, будь ласка, параметри основних розділів обліку:

 • на вкладці "Банк та каса" встановіть позначку  "Ведеться облік розрахунків у валюті", якщо на підприємстві здійснюються розрахунки в іноземній валюті;
 • на вкладці "Розрахунки" встановіть відмітку  "По документам розрахунків" для деталізації розрахунків з контрагентами;
 • на вкладці "Запаси" вкажіть спосіб обліку запасів "По партіям (документам надходження)", "По складах (місцях зберігання)". Для реалізації товарів до їх оприбуткування необхідно встановити позначку "Дозволяється списання запасів при відсутності залишків за даними обліку";
 • на вкладці "Торгівля" встановіть необхідні позначки для використання знижок і роздрібної торгівлі;
 • на вкладці "Виробництво" встановіть позначку  "Ведеться виробнича діяльність" та вкажіть "Тип планових цін", якщо підприємство здійснює виробничу діяльність;
 • на вкладці "План рахунків" при встановленій позначці  "Використовувати класи рахунків в якості груп" в оборотно-сальдовій відомості буде видно залишки та обороти по класам рахунків;
 • на вкладці "Співробітники та зарплата" є можливість налаштувати ведення кадрового обліку та розрахунків заробітної плати. 

Передбачено два варіанти ведення:

 1. "У даній програмі" - розрахунки по заробітній платні та обліку кадрів вестимуться у даній програмі. При виборі даного варіанту встановіть, будь ласка, у блоці "Облік розрахунків з персоналом" відмітку  "По кожному працівнику", а також оберіть один із варіантів ведення кадрового обліку у блоці "Кадровий облік": "Спрощений" або "Повний".
 2. "У зовнішній програмі" - розрахунки по заробітній платні та обліку кадрів планується виконувати у зовнішній програмі, наприклад, у конфігурації "Зарплата та Управління Персоналом для України". При виборі цього варіанту встановіть, будь ласка, у блоці "Облік розрахунків з персоналом" позначку  "Зведено по всім працівникам".

У прикладі показаний варіант налаштування для ведення повного кадрового обліку та розрахунків по заробітній платні "У даній програмі" (Мал. 8).

Мал. 8
Зверніть увагу! Обраний варіант впливає на інтерфейс програми та набір документів, які використовуються при відображенні розрахунків з персоналом. Наприклад, якщо обраний варіант "У зовнішній програмі", то у програмі будуть заблоковані всі кадрові та розрахункові документи, тобто ними користуватися неможливо.
Після заповнення усіх необхідних полів у картці "Параметри обліку" натисніть, будь ласка, кнопку "Записати та закрити".
Налаштування параметрів обліку завершено. Далі необхідно перейти до персональних налаштувань користувача.


3. Налаштування облікової політики організації.

Відомості про облікову політику бухгалтерського та податкового обліку зберігаються у регістрі відомостей
"Облікова політика". Кожен запис цього регістру характеризує облікову політику організації за певний звітний період.

Для заповнення облікової політики відкрийте, будь ласка, меню
"Головне", у розділі "Настройки" оберіть пункт "Облікова політика" (або перейдіть з картки "Організації" за посиланням "Облікова політика" (Мал. 9).

Мал. 9

У наступному вікні натисніть, будь ласка, кнопку
"Створити". При введенні нового запису про облікову політику вкажіть організацію, дату початку звітного періоду, в якому вона буде застосовуватися, та оберіть схему оподаткування організації. Якщо у інформаційній базі ведеться облік по одній організації, заповнення реквізиту "Організація" не передбачено.

Також форма містить декілька вкладок, на яких необхідно вказати параметри облікової політики з бухгалтерського та податкового обліку (Мал. 10).

Мал. 10
Внесіть, будь ласка, наступні данні:

 • на вкладці "Податок на прибуток" встановіть позначку  "Визначати об’єкт оподаткування без коригувань фінансового результату", якщо прибуток підприємства за рік не перевищує 20 млн. грн;
 • на вкладці "Друк" вкажіть інформацію про систему оподаткування організації, яка буде виводитися у друкованих формах документів продажу ("Реалізація товарів та послуг", "Надання виробничих послуг");
 • на вкладці "Запаси" вкажіть спосіб оцінки матеріально-виробничих запасів (МВЗ);
 • на вкладці "Роздріб" вкажіть спосіб оцінки товарів у роздріб, якщо організація займається роздрібною торгівлею;
 • на вкладці "ОЗ" встановіть позначку  "Включати суму дооцінок ОЗ пропорційно нарахуванню амортизації у складі нерозподіленого прибутку із зменшенням додаткового капіталу", якщо організація враховує ОЗ за переоціненою вартістю, тобто одночасно з амортизацією переоціненого ОЗ зменшується сума додаткового капіталу, нарахованого при переоцінці;
 • на вкладці "8 і 9 класи" вкажіть класи рахунків витрат, які використовуєте;
 • на вкладці "Виробництво" вкажіть способи розподілення витрат основного та допоміжного виробництва на собівартість випуску послуг.

Зверніть увагу!
Для організацій, що займаються виробничою діяльністю, необхідно вказати порядок підрозділів для закриття рахунків при розрахунку собівартості готової продукції та напівфабрикатів, а також методи розподілення непрямих витрат (на вкладці "Переділ" та "Загальновиробничі" відповідно).

Для створення порядку підрозділів відкрийте, будь ласка, вкладку "Переділи" та встановіть позначку  "Визначається автоматично" (Мал. 11).

Мал. 11

Для створення методів розподілу непрямих витрат відкрийте, будь ласка, вкладку
"Загальновиробничі" та перейдіть за посиланням "Методи розподілу непрямих витрат". У наступному вікні натисніть кнопку "Створити".

Методи розподілу можна задати для кожної статті загальновиробничих витрат у кожному виробничому підрозділі або загальний для всіх статей витрат та всіх підрозділів. У прикладі розглянуто варіант заповнення методів розподілу загальним способом (Мал. 12).

Мал. 12

Для завершення налаштування натисніть кнопку
"Записати та закрити".

Після заповнення всіх необхідних полів у картці
"Облікова політика" натисніть кнопку "Записати та закрити".

Облікова політика налаштована. Для подальшого налаштування програми необхідно перейти до пункту
"Параметри обліку".


4. 
Персональні налаштування користувача.

Крім стандартних налаштувань параметрів обліку та облікової політики у програмі можна задати персональні налаштування для кожного користувача.

Гарна новина!
Налаштування впливають на автоматичне заповнення деяких реквізитів довідників та документів значеннями за замовчуванням та підвищують зручність роботи кожного користувача.

Для виконання налаштувань відкрийте, будь ласка, меню "Головне", у розділі "Налаштування" оберіть пункт "Персональні настройки" та вкажіть основні дані для підстановки.

Зверніть увагу! Якщо залишити позначку  "Поточна дата комп’ютера" у блоці "Робоча дата", то у новостворених документах за замовчуванням буде проставлятися поточна дата комп’ютера. Якщо поставити позначку "Інша дата" та заповнити дату, то усі нові документи будуть створюватися цією датою.

Для запобігання випадкового закриття програми при закритті робочих вікон залиште позначку 
 "Запитувати підтвердження при завершенні програми" (Мал. 13).

Мал. 13

Після заповнення усіх необхідних полів у картці
"Персональні настройки" натисніть, будь ласка, кнопку "Записати та закрити". Персональні налаштування користувача завершені.


Шановний бухгалтер
! Всі додаткові питання стосовно інструкції ви можете задати за телефоном нашої гарячої лінії техпідтримки 0 800 750 855 безкоштовно з мобільного по Україні.

Приємної роботи.

Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону