BAS Комплексне управління підприємством


"BAS Комплексне управління підприємством"
- це комплексне програмне рішення для управління малим та середнім бізнесом. Застосування конфігурації поліпшує процеси взаємодії підрозділів та підвищує продуктивність праці на підприємстві.

Конфігурація складається з наступних підсистем:

Фінанси

Детальний аналіз ефективності бізнесу з оптимізацією за напрямками діяльності:

 • Облік банківських розрахунків та еквайрингових операцій з моменту створення платежу до надходження коштів на рахунок. Система дозволяє контролювати розмір банківської комісії та списання повернень за платежами.
 • Облік фінансових результатів: точки продажів, асортимент, проекти. Розподіл собівартості продукції та виторгу за індивідуальними правилами, в залежності від аналітики продаж.
 • Заявки на витрату коштів та контроль виконання відповідних платежів за індивідуальними маршрутами.
 • Інструменти для інвентаризації каси та банку.
 • Платіжний календар, можливість завчасно формувати платіжні документи.
 • Формування аналітичної фінансової звітності.

Бюджетування

 • Можливість індивідуально налаштувати структуру бюджету підприємства за допомогою інтуїтивно-зрозумілого інтерфейсу - "Таблична модель бюджетування".
 • Планування бюджету в різних типах валют.
 • Історія змін за статтями бюджету і можливість редагувати та переглядати примірники бюджету з однієї форми.
 • Автоматичний розрахунок статей бюджету та розшифровка вихідних даних.
 • Планові показники можуть розраховуватись на основі різних джерел даних.
 • Збереження декількох версій бюджетів дає можливість згортати, видаляти, порівнювати версії бюджетів та повертатись до показників попередньої версії.
 • Економічне прогнозування.
 • Планово-фактичний аналіз результатів.

Показники ефективності діяльності та їх аналіз

 • Ієрархічна модель ключових показників діяльності (KPI).
 • Порівняння різних показників ефективності.
 • Розшифровка цільових показників та моніторинг змін.
 • Проведення аналізу фінансових результатів підприємства за різними напрямами.
 • Можливість формувати результати в звітах різної графічної форми.

Бухгалтерський та податковий облік

В системі реалізована повноцінна система обліку податку на прибуток, єдиного податку та ПДВ у відповідності з вимогами діючого законодавства.

Систему обліку реалізовано на основі затвердженого плану рахунків, але за необхідності користувачам доступна можливість створювати власні субрахунки.

Аналіз проводок, залишків та оборотів рахунку за допомогою стандартних звітів. Відбір інформації налаштовується індивідуально у відповідності до потреб підприємства.

Система містить усі регламентовані звіти у відповідності до вимог діючого законодавства, з можливістю їх вивантаження у форматі *.xml.

Кадри та заробітна плата

Комплексна автоматизація кадрової політики згідно з вимогами діючого законодавства:

 • штатний розклад та робота з ним;
 • договори підряду;
 • резерв відпусток;
 • різні методи розрахунку відпрацьованого часу;
 • різні способи нарахування заробітної плати: погодинна, відрядна та їх різновиди;
 • розрахунок заробітної плати за індивідуальними формулами;
 • розрахунок винагороди за працю за показниками ефективності діяльності підприємства;
 • нарахування заробітної плати та інших доходів;
 • взаєморозрахунки зі співробітниками у безготівковій та готівковій формі;
 • розрахунок податків та утримань з заробітної плати;
 • автоматичне формування звітів 1ДФ та ЄСВ;
 • керування персональними даними співробітників;
 • рух кадрів та заповнення відповідної звітності;
 • аналіз ефективності роботи персоналу та фонду оплати праці.

Виробництво

Планування виробництва та випуску напівфабрикатів в залежності від обраного періоду. На основі даних планів автоматично формується план закупівлі матеріалів. Є можливість передавати матеріали в виробництво за окремими замовленнями клієнтів.

Розрахунок собівартості продукції за ресурсними специфікаціями. Облік виробництва за підрозділами та переділами для розрахунку собівартості партій виробництва.

В конфігурації реалізовано можливість контролювати матеріальні потоки та ресурси, що використовуються у виробничій, комерційній та управлінській діяльності підприємства. За даними оперативного обліку виконується розрахунок собівартості та інших витрат. Можна розраховувати витрати за кожним видом діяльності окремо.

"BAS Комплексне управління підприємством" надає можливість вести:

 • Облік витрат за кількістю або вартістю;
 • Облік незавершеного виробництва;
 • Розрахунок незавершеного виробництва на кінець звітного періоду;
 • Списання витрат на собівартість;
 • Аналіз структури собівартості випуску;
 • Облік витрат в розрізі видів діяльності;
 • Автоматичне закриття місяця за допомогою спеціального майстра.

Продажі

Управління продажами на всіх етапах процесу та контроль за окремими стадіями виконання. Автоматичне відстеження маршруту продаж і формування завдань для виконавців. Можливість переміщувати замовлення за етапами вручну. Аналіз статистики виконання бізнес-процесів з розрахунком ймовірності продаж.

Система дозволяє зберігати повну інформацію за етапами продаж: від контактних даних клієнта до відповідних первинних документів. На основі даної інформації можна проводити аналіз ефективності продаж та підвищувати продуктивність роботи менеджерів. Є можливість реєстрації даних по конкурентах, субпідрядниках та іншої інформації, що впливає на результати продажів.

Робота з комерційними пропозиціями: історія переговорів, встановлення складу та визначення умов продаж. Керування етапами продаж за допомогою документу "Замовлення". Документ "Замовлення" має різні статуси та може використовуватись як розпорядження на відвантаження або оформлення документів. В конфігурації реалізована можливість контролю виконання замовлень за кожним рядком документу.

Є можливість планувати графік оплати замовлень за календарем, що полегшує планування виторгу та контроль оплати клієнта. Оплата замовлень встановлюється за графіком, що полегшує планування виторгу та контроль заборгованості. Заборгованість можна класифікувати за інтервалами терміновості.

Планова та фактична заборгованість обліковується за замовленнями, термінами оплати та документами розрахунків, що значно спрощує аналіз. Платежі розносяться за замовленнями вручну та автоматично розподіляються за іншими розділами обліку.

"BAS Комплексне управління підприємством" автоматизує управління такими ділянками роботи:

 • визначення ефективності продаж;
 • побудова воронки продаж;
 • прайс-листи за залишками товару;
 • побудова індивідуальних бізнес-процесів для багатоетапних продаж;
 • правила продаж, оферти та замовлення клієнтів;
 • робота торгових представників;
 • прогноз продаж та його оцінка;
 • ліміти заборгованостей;
 • прострочена заборгованість;
 • статистична та аналітична звітність для аналізу взаєморозрахунків;
 • організація відносин з клієнтами за бізнес-процесами;
 • лояльність клієнтів;
 • аналіз ефективності роботи менеджерів;
 • стратегія партнерських відносин;
 • аналіз виконаних угод.

Закупівлі

Конфігурація дозволяє:

 • планувати закупівлі, спираючись на план продаж, план виробництва та активні замовлення покупців;
 • оформляти замовлення постачальникам та контролювати їх виконання;
 • аналізувати виконання договорів в розрізі додаткових умов;
 • проводити прийом товарів за різними схемами;
 • аналізувати потреби виробництва та складу для закупівлі товарів та матеріалів;
 • формувати замовлення постачальникам на основі замовлень клієнтів, з урахуванням залишків товарів;
 • планувати закупівлі за прогнозованою кількістю складських запасів;
 • складати графік платежів та поставок товарів;
 • аналізувати постачальників товарів за даними інформаційної бази: надійність, історія поставок, умови та терміновість виконання замовлень;
 • контролювати умови поставок.

Запаси та склад

Управління складом за складськими ордерами з можливістю вести залишки товарів за місцями зберігання: склади, комірки, полиці та інші. Аналіз строків придатності товарів та можливість резервування товарів за замовленнями.

В конфігурації реалізована можливість оптимізації розміщення товарів за допомогою створення різних робочих зон та різних стратегій відбору товарів.

Розширений процес інвентаризації дозволяє формувати накази та розпорядження на інвентаризацію та відображати нестачі і надлишки в фінансовому та оперативному обліку окремо.

Автоматизовано доставку товарів клієнтам та переміщення між складами. Можна провести доставку товарів з використанням перевізників або власними силами підприємства. При формуванні завдання на перевезення буде враховано адресу, зону доставки товару та вантажопідйомність транспорту.

Технологічні особливості "BAS Комплексне управління підприємством":

 • висока продуктивність та надійність системи;
 • можливість розташувати базу даних в хмарі та працювати через веб-клієнта;
 • індивідуальні налаштування інтерфейсу під потреби користувачів з можливістю вимкнення окремих функціональних частин конфігурації.


Вартість програмного продукту: 50000 грн
.
 
ОТРИМАТИ РАХУНОК   ЗАДАТИ ПИТАННЯ У VIBER
Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону