BAS Бухгалтерія


"BAS Бухгалтерія"
- це комплексне програмне рішення для автоматизації операцій бухгалтерського обліку в комерційних організаціях з різними системами оподаткування.

Конфігурацію можуть застосовувати підприємства платники та неплатники ПДВ на загальній чи спрощеній системі оподаткування.

Інтерфейс програми адаптований до потреб користувачів і дає можливість самостійно налаштовувати ряд форм і журналів під власні потреби.

Користувачі, що мають декілька підприємств з пов’язаною господарською діяльністю, мають можливість вести декілька підприємств в одній базі даних. Це дозволяє значно прискорити робочі процеси за рахунок спільних довідників номенклатури та контрагентів.

"BAS Бухгалтерія" автоматизує такі ділянки бухгалтерського обліку:

Складський облік

Проведення інвентаризацій, обчислення надлишків та нестач товарів з визначенням матеріально відповідальних осіб.

Обчислення вартості вибуття запасів за одним із параметрів:

 • середня собівартість;
 • собівартість перших придбаних запасів (FIFO);
 • ціна продажу з середньою націнкою (у роздрібній торгівлі).

Торговельні операції

Облік представлений наступними документами:

 • рахунок;
 • видаткова та податкова накладна;
 • акт надання послуг;
 • повернення товарів.

Взаєморозрахунки з постачальниками та покупцями проводяться в розрізі окремих договорів. Для обчислення взаєморозрахунків доступні різні типи цін: опт, дрібний опт, роздріб, та ін.

При роздрібній торгівлі є можливість оперативно відображати продаж або обчислювати його за результатами інвентаризації.

Документи повернення товарів та послуг заповнюються автоматично при оформленні операції.

Конфігурація також дозволяє проводити облік операцій з комісійної торгівлі та відображати взяті на комісію або передані комісіонеру товари. При формуванні звіту комітенту або проведенні звіту комісіонера розрахунок комісійної винагороди відбувається автоматично.

Банк та каса

"BAS Бухгалтерія" автоматизує наступні операції:

 • виплата заробітної плати та перерахування податків;
 • взаєморозрахунки з контрагентами;
 • взаєморозрахунки з підзвітними особами.

Безготівкові та готівкові банківські операції проводяться як в національній, так і в іноземній валюті, з розрахунком курсових різниць.

Касова книга формується автоматично після проведення документів оплати.

Основні засоби, малоцінні та нематеріальні активи

Автоматизовано наступні операції обліку:

 • надходження основних засобів, малоцінних та нематеріальних активів;
 • проведення прийняття до обліку;
 • нарахування амортизації;
 • інвентаризація основних засобів та малоцінних активів;
 • передача, списання та переоцінка основних засобів, малоцінних та нематеріальних активів.

При обчисленні амортизації можна розподілити суму нарахування на декілька рахунків або об’єктів аналітичного обліку. Амортизацію сезонних основних засобів можна нараховувати за індивідуальним графіком.

Виробництво

В конфігурації автоматизовано облік наступних операцій:

 • розрахунок собівартості товарів та послуг (основне і допоміжне виробництво). Відображення товарів в обліку за плановою собівартістю під час виробничого процесу, та автоматичне перерахування фактичної собівартості після його завершення;
 • переробка давальницької сировини;
 • випуск напівфабрикатів;
 • розподіл непрямих витрат за обсягом випуску, плановою собівартістю, оплатою праці, прямими та матеріальними витратами або окремими статтями витрат.

Зарплата і кадри

Конфігурація дозволяє:

 • провести прийом на роботу за основним місцем або сумісництвом (зовнішнє і внутрішнє);
 • нарахувати зарплату за окладом або іншими видами нарахувань та провести виплату на рахунки співробітників;
 • провести депонування;
 • розрахувати податки і внески з заробітної плати;
 • автоматично заповнити відповідні звіти (1ДФ, ЄСВ).

Також можна вести спрощений кадровий облік співробітників і нарахувань без створення відповідних кадрових документів.

Звітність

В системі присутні всі основні регламентовані форми звітності у контролюючі органи: Державна податкова служба, Пенсійний фонд України, Державна служба статистики та інші фонди.

Реалізовано можливість експорту звітності в форматі *.xml для подачі у контролюючі органи. Всі форми звітності регулярно оновлюються у відповідності до змін діючого законодавства.

Конфігурація інтегрується з системою "FREDO Звіт", що дозволяє перевіряти коректність заповнення звітів, підписувати кваліфікованим електронним підписом та подавати у контролюючі органи без створення проміжних файлів документів.

ПДВ

В конфігурації присутні всі інструменти для автоматизованого обліку ПДВ. В рамках цього розділу є можливість заповнити всі регламентовані форми податкових документів: податкова накладна, додаток 2, податкова декларація з ПДВ.

Для обчислення ПДВ за першою подією є можливість розраховувати розмір податку при проведенні документів або відкласти розрахунок ПДВ на кінець податкового періоду.

Запаси відображаються у розрізі їх податкового призначення для додаткового контролю над коректністю сформованого кредиту.

Податок на прибуток

Система податкового обліку ведеться у відповідності до норм діючого законодавства і дозволяє автоматично сформувати декларацію з податку на прибуток по завершенню податкового періоду.

При завершенні податкового періоду система автоматично коригує фінансовий результат на різницю при нарахуванні амортизації.

Єдиний податок

В "BAS Бухгалтерія" реалізовано систему обліку для підприємців зі спрощеною системою оподаткування.

На підставі проведених операцій облікова система заповнює книгу обліку доходів і витрат для фізичних осіб СПД, а також заповнює декларацію платників єдиного податку.

Завершення податкового періоду

Під час завершення податкового періоду облікова система автоматично проводить переоцінку іноземної валюти, списує витрати майбутніх періодів та визначає фінансові результати. При проведенні закриття періоду є можливість заповнити довідки-розрахунки з проведення розподілу непрямих витрат, переоцінки валютних коштів та інші.

Перевірка коректності обліку

Користувачі мають можливість автоматично перевірити результати обліку за допомогою експрес-перевірки.

Розділи експрес-перевірки:

 • касові операції;
 • облік ПДВ;
 • виробничі операції;
 • облікова політика;
 • стан бухгалтерського обліку;
 • фінансові результати.

За результатами перевірки формується детальний звіт з коментарями щодо можливих причин помилок та рекомендації щодо їх усунення.

Додаткові функціональні можливості

Є можливість індивідуально налаштувати ведення обліку за наступними параметрами:

 • валютні розрахунки;
 • зворотна тара;
 • бланки суворого обліку;
 • договори комісії;
 • роздрібна торгівля;
 • виробництво.

За допомогою налаштувань можна включати в інтерфейс програми додаткові звіти, довідники або окремі поля документів, що стосуються даного параметру.

Для зручності користувачів в програмі реалізовано можливість автоматичного завантаження регламентованих класифікаторів та курсів валют.

Гнучка система прав користувачів дозволяє налаштувати доступ до облікових даних індивідуально для кожного співробітника. Обмежені права доступу забороняють редагування або взагалі приховують окремі документи від користувача.

Конфігурація працює на базі функціональної платформи "BAF" та надає широкі можливості технічного адміністрування та проводити автоматичне оновлення програми.


Вартість програмного продукту: 6690 грн
.
 
ОТРИМАТИ РАХУНОК   ЗАДАТИ ПИТАННЯ У VIBER

Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону