BAS Бухгалтерія. КОРП

"BAS Бухгалтерія КОРП" - це комплексне програмне рішення для автоматизації операцій бухгалтерського обліку комерційних організацій з розширеною системою обчислення заробітної плати. Можна застосовувати на підприємствах з різними системами оподаткування: платники або неплатники ПДВ на загальній чи спрощеній системі оподаткування.

Конфігурація підтримує можливість обчислення першої події ПДВ кількома методами: оперативне обчислення ПДВ при проведенні документів або розрахунок ПДВ в кінці податкового періоду.

Платники єдиного податку та податку на прибуток мають можливість вести облік та автоматично формувати звітність згідно з вимогами діючого законодавства.

Конфігурація дозволяє виконувати повний цикл бухгалтерських операцій для підприємств з різними видами діяльності: виробництво, надання послуг, оптова чи роздрібна торгівля.

Система автоматизації обліку працює на базі плану рахунків згідно з наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку". Користувачі мають можливість відображати операції на регламентованих рахунках обліку або створювати власні субрахунки.

Господарські операції відображаються після проведення первинних документів в конфігурації, але у користувачів є можливість відображати операції шляхом безпосереднього вводу проводок у програму. Для автоматизації роботи в програмі присутні інструменти групового введення проводок.

Для зручності користувачів розробники реалізували можливість одночасного ведення декількох підприємств в одній базі даних. Це актуально при наявності декількох пов’язаних між собою підприємств і дозволяє значно прискорити роботу за рахунок використання спільних довідників (співробітники, контрагенти, номенклатура, склади).

Відмінності "BAS Бухгалтерія КОРП" від "BAS Бухгалтерія"

Конфігурація має розширену функціональність в розділі кадровий облік та нарахування заробітної плати.

Розширений функціонал обліку включає:

 • штатний розклад;
 • використання відпусток;
 • загальний та спеціальний стаж;
 • розрахунок робочого часу;
 • розрахунок лікарняних та відпускних за середнім заробітком;
 • договори ЦПХ;
 • розрахунок понаднормових, відрядних, нічних за складними формулами;
 • утримання за виконавчими листами та аліментів;
 • розрахунки з ФСС;
 • індивідуальний доступ користувачів до зарплатних даних.

Склад

 • ведення обліку за партіями або складами (облік за кількістю або кількістю та сумою);
 • виявлення надлишку та нестачі товарів при проведенні інвентаризації;
 • призначення матеріально відповідальних осіб з можливістю переглянути історію.

Торговельні операції

Можливість провести повне оформлення торговельної операції за допомогою документів: рахунок, платіжне доручення вхідне/вихідне, податкова накладна, акт або видаткова накладна. В конфігурації реалізовані механізми для обліку оптової і роздрібної торгівлі за різними типами цін. Облік торговельних операцій ведеться в розрізі договорів з контрагентами.

Грошові операції

Документи для обліку операцій в національній та іноземній валюті: платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери. Автоматичне заповнення документів при проведенні розрахунків з постачальниками, виплаті заробітної плати, авансових звітів та ін. Автоматичний розрахунок курсових різниць при проведенні операцій.

Основні засоби та нематеріальні активи

В цьому розділі облікової системи автоматизоване ведення обліку основних засобів, малоцінних та нематеріальних активів з можливістю відображати операції від надходження до списання активів. Обчислення амортизації відбувається згідно норм діючого законодавства з можливістю застосування індивідуального графіку нарахувань та розподілу суми між декількома об’єктами нарахування.

Автоматизована передача та списання з експлуатації малоцінних активів.

Виробництво

Автоматичний розрахунок собівартості продукції (основне і допоміжне виробництво). Планова собівартість продукції автоматично перераховується у фактичну при завершенні виробничого процесу. Собівартість напівфабрикатів розраховується автоматично при проведенні випуску на складних виробництвах.

Списання непрямих витрат можливо за різними номенклатурними групами з застосуванням різних баз розподілу.

Оплата праці
Конфігурація має розширену підсистему кадрового обліку та нарахування заробітної плати.

"BAS Бухгалтерія КОРП" надає можливість:

 • обробляти персональні дані співробітників;
 • нараховувати заробітну плату згідно зі штатним розкладом;
 • вести кадровий облік, використовуючи внутрішню аналітичну звітність;
 • застосовувати договори підряду;
 • вести облік робочого часу за різними обліковими методами;
 • застосовувати різні системи оплати праці: погодинна, відрядна та ін.;
 • розраховувати заробітну плату в залежності від показників ефективності організації і співробітників;
 • обчислювати утримання з заробітної плати;
 • нараховувати інші доходи;
 • керувати заборгованістю з заробітної плати;
 • формувати аналітичну звітність для аналізу нарахувань;
 • створювати уніфіковані звітні форми;
 • автоматично обчислювати податки та відрахування з заробітної плати;
 • автоматично формувати регламентовані звіти.

Завершення періоду

Конфігурація дозволяє автоматично переоцінити валюту, списати витрати майбутніх періодів та визначити фінансові результати підприємства під час завершення податкового періоду. За результатами проведення регламентних операцій з закриття місяця формуються відповідні звіти.

Регламентовані звіти

Облікова система містить систему регламентованих звітів, обов’язкових для подачі в контролюючі органи: Державна податкова служба, Державна служба статистики, Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування та інші.

Звіти формуються автоматично і можуть бути експортовані в форматі *.xml для подальшої подачі у контролюючі органи.

Користувачі "FREDO Звіт" мають можливість подавати регламентовану звітність з конфігурації напряму, без створення проміжних файлів.

Додаткові можливості

"BAS Бухгалтерія КОРП" надає можливість:

 • автоматично завантажувати курс валют;
 • автоматично завантажувати регламентовані довідники та класифікатори;
 • автоматично встановлювати оновлення програми;
 • здійснювати текстовий пошук даних в інформаційній базі;
 • налаштовувати індивідуальний доступ користувачів до інформації.

Вартість програмного продукту: 18000 грн.
 
ОТРИМАТИ РАХУНОК   ЗАДАТИ ПИТАННЯ У VIBER
Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону