РОБОТА З ПРОГРАМОЮ ПЧЕЛА (ОБМІН ДАНИМИ МІЖ BAS БУХГАЛТЕРІЯ ТА M.E.DOC)

1. Встановлення платформи LOPAN SOFT.
2. Налаштування параметрів роботи з програмою ПЧЕЛА.
3. Передача первинних документів з 1С:Підприємство 8 та BAS до M.E.Doc і навпаки.
3.1. Передача первинних документів з 1С:Підприємство 8 та BAS до M.E.Doc.
3.2. Передача первинних документів з M.E.Doc до 1С:Підприємство 8 та BAS.
4. Передача звітів з 1С:Підприємство 8 та BAS до M.E.Doc.
5. Передача ТТН з 1С:Підприємство 8 та BAS до M.E.Doc.
6. Передача документів "Заява-розрахунок до ФСС" та "Підтвердження виплати ФСС" з 1С:Підприємство 8 та BAS до M.E.Doc.


Програма ПЧЕЛА розроблена нашими програмістами для автоматичного переносу документів з облікової програми 1С:Підприємство 8 та BAS до M.E.Doc і навпаки натисканням однієї кнопки.
У програмі реалізована передача наступних документів:

  • первинні документи:
- рахунок покупцю;
- видаткова накладна;
- акт звірки;
- акт виконаних робіт та надання послуг;
- зворотна накладна (від покупця);
- зворотна накладна (постачальнику);
- податкова накладна;
- додаток 2 до податкової накладної.
  • звіти:
- Звіт по єдиному соціальному внеску (Додаток 4);
- Форма № 1 ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку; 
- Декларація з податку на додану вартість (ПДВ) з додатками;
- Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ;
- Декларація з податку на прибуток підприємств;
- Декларація платника єдиного податку;
- Декларація платника єдиного податку четвертої групи;
- Форма № 1 Баланс;
- Форма № 2. Звіт про фінансові результати;
- Форма № 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
- Форма № 3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
- Форма № 4. Звіт про власний капітал;
- Форма № 5. Примітки до річної фінансової звітності;
- Форми № 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
- Форми № 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
- 1- ПВ. Звіт з праці;
- Заява-розрахунок до ФСС;
- Підтвердження виплат ФСС;
- Повідомлення про прийняття працівника на роботу.

 
1. Встановлення платформи LOPAN SOFT.

Перед встановленням платформи LOPAN SOFT завантажте файл дистрибутива з нашого сайту. Для цього перейдіть, будь ласка, на сайт
https://lopan.com.ua/lopan-soft/pchela/ та натисніть кнопку . Далі розархівуйте папку "LOPAN_soft.zip".

У конфігурації BAS Бухгалтерія відкрийте, будь ласка, меню "Адміністрування" - "Друковані форми, звіти і обробки" - "Додаткові звіти й обробки" та натисніть кнопку "Створити". У вікні оберіть файл "LOPAN_soft_v2.0.epf" з того каталогу, у який ви попередньо зберегли, та натисніть кнопку "Відкрити". Далі натисніть на посилання "Не визначено" у полі "Розміщення" (Мал. 1).

Мал. 1

У наступному вікні встановіть позначку 
у пункті "Операції" та натисніть кнопку "ОК" (Мал. 2).

Мал. 2

Для доступу до платформи LOPAN SOFT користувачам необхідно додати права. Для цього у табличній частині вікна "Додаткова обробка (створення)" встановіть, будь ласка, курсор миші у колонку
"Швидкий доступ" та натисніть кнопку . У наступному вікні за допомогою кнопки "Додати>" перенесіть у праве вікно тих користувачів, яким буде доступна платформа та натисніть кнопку "ОК" (Мал. 3).

Мал. 3
Після заповнення усіх необхідних полів натисніть кнопку "Записати та закрити".

Платформа LOPAN SOFT встановлена. Для роботи з програмою ПЧЕЛА необхідно виповнити налаштування параметрів.


2. Налаштування параметрів роботи з програмою ПЧЕЛА.

Для початку роботи з програмою ПЧЕЛА в BAS Бухгалтерія відкрийте, будь ласка, меню
"Операції" у розділі "Сервіс" оберіть пункт "Додаткові обробки" та натисніть  кнопку "Виконати". У вікні оберіть організацію, у якій ви будете працювати з програмою ПЧЕЛА, та натисніть кнопку "Запуск" (Мал. 4).

Мал. 4

Перед вами відкрилося робоче вікно програми ПЧЕЛА.

Перейдіть на вкладку
"Налаштування" та вкажіть каталог встановленої програми M.E.Doc (Мал. 5).

Мал. 5

Налаштування параметрів завершено. Програма ПЧЕЛА готова передавати документи.


3. Передача первинних документів з
1С:Підприємство 8 та BAS до M.E.Doc і навпаки.

3.1.
Передача первинних документів з 1С:Підприємство 8 та BAS до M.E.Doc.

Для здійснення передачі документів з 1С:Підприємство 8 та BAS необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми ПЧЕЛА на вкладці
"Первинні документи" натисніть кнопку "Запустити M.E.Doc" .

Зверніть увагу!
Є можливість передавати одночасно декілька типів первинних документів! Ви можете відправити вашому контрагенту одразу весь пакет документів по господарській діяльності.

Для передачі документів у М.Е.Doc у робочому вікні програми ПЧЕЛА на вкладці "Первинні документи" оберіть, будь ласка, період та організацію. В полі "Документ" натисніть кнопку  та встановіть позначку  біля видів документів, які будете передавати у програму M.E.Doc, та натисніть кнопку "Знайти за параметрами"  (Мал. 6).

Мал. 6

Далі з’явиться список документів, серед яких потрібно обрати необхідні. Позначити всі документи можна за допомогою кнопки  
(Мал. 7). Виділення декількох документів виконується стандартною комбінацією клавіш для Windows:

  • CTRL + ліва кнопка миші – для поштучного виділення;
  • SHIFT + ліва кнопка миші – для виділення "від" і "до".

Мал. 7

Для передачі виділених первинних документів натисніть кнопку
"Передати в M.E.Doc" . Після того, як документи будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділах "Реєстр електронних документів" і "Реєстр податкових документів" відповідно, у тому періоді, за який були виписані. Подальша робота з документами ведеться у програмі M.E.Doc.


3.2.
Передача первинних документів з M.E.Doc до 1С:Підприємство 8 та BAS.

За допомогою програми ПЧЕЛА із M.E.Doc до 1С:Підприємство 8 та BAS є можливість передавати наступні вхідні документи:

- рахунок постачальника;
- видаткова накладна;
- акт виконаних робіт та надання послуг;
- податкова накладна;
- додаток 2 до податкової накладної.

Для передачі первинних документів до 1С:Підприємство 8 та BAS необхідно у розділах "Реєстр електронних документів" і "Реєстр податкових документів" програми M.E.Doc виділити вхідні документи та у випадаючому меню "Сервіс" обрати "Відправити в 1С" (Мал. 8).

Мал. 8

Після передачі документи з’являться у програмі 1С:Підприємство 8 та BAS в меню
"Купівлі" у відповідному реєстрі документів.


4. 
Передача звітів з 1С:Підприємство 8 та BAS до M.E.Doc.

Для передачі звітів з 1С:Підприємство 8 та BAS необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього натисніть, будь ласка, кнопку
"Запустити M.E.Doc"   у робочому вікні програми ПЧЕЛА.
Далі перейдіть на вкладку "Регламентовані звіти", оберіть організацію і період, за який подається звіт. У полі "Документ" оберіть необхідну форму звіту та натисніть кнопку "Знайти за параметрами"  (Мал. 9).

Мал. 9

Для того щоб передати звіт у програму M.E.Doc
виділить його у табличній частині та натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc" .

В інформаційному вікні програма повідомить про результати передачі звітів у M.E.Doc.

Зверніть увагу!
Якщо звіт пакетний, позначте всі необхідні додатки звіту та натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc" (Мал. 10).

Мал. 10

Після того, як звіти будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділі
"Звітність" - "Реєстр звітів" (Звіт по ЄСВ з’явиться у програмі M.E.Doc у розділі "Звітність" - "Додаток 4"), в тому періоді, за який подаються.

Подальша робота зі звітами ведеться у програмі M.E.Doc.


5. Передача ТТН з
1С:Підприємство 8 та BAS до M.E.Doc.

Для здійснення передачі ТТН з 1С:Підприємство 8 та BAS необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми ПЧЕЛА на вкладці
"ТТН" натисніть кнопку "Запустити M.E.Doc" .
Далі оберіть, будь ласка, період та інші параметри відбору (Мал. 11), та натисніть кнопку "Знайти за параметрами" .

Мал. 11

Зверніть увагу!
У програмах 1С:Підприємство 8 та BAS немає типового документа ТТН. Він реалізований тільки як друкована форма документа "Реалізація товарів та послуг".

У табличній частині вікна програма відбере всі документи
"Реалізація товарів та послуг", в яких заповнена вкладка "Товари". Далі оберіть документ та натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc" . У наступному вікні заповніть необхідні поля для формування ТТН та натисніть кнопку "ОК" (Мал. 12).

Мал. 12

Після того, як документ буде переданий, він з’явиться у програмі M.E.Doc у розділі
"Реєстр електронних документів", у тому періоді, за який він був виписаний. Подальша робота з документом ведеться у програмі M.E.Doc.

Зверніть увагу!
Програма ПЧЕЛА може звертатися до довідника з налаштуваннями, які вже були збережені у програмі 1С:Підприємство або BAS через документ "Реалізація товарів та послуг". Також є можливість створити довідник з налаштуваннями у самій програмі ПЧЕЛА.

Щоб обрати раніше збережені налаштування ТТН натисніть кнопку
"Ще" та вберіть "Завантажити із налаштувань друку ТТН" (Мал. 13). У наступному вікні оберіть необхідне налаштування для формування ТТН та натисніть кнопку "Вибрати".

Мал. 13

Для того, щоб зберегти нові налаштування ТТН в довіднику програми ПЧЕЛА, після заповнення усієї інформації у вікні
"Налаштування ТТН", натисніть, будь ласка, кнопку "Ще" та оберіть "Зберегти параметри" (Мал. 14).

Мал. 14

Далі введіть найменування налаштування та натисніть кнопку
"Зберегти".

Щоб обрати раніше збережені налаштування ТТН з довідника програми ПЧЕЛА натисніть кнопку
"Ще" та оберіть "Відновити параметри" (Мал. 15).

Мал. 15

Далі виберіть потрібне налаштування та натисніть кнопку
"Вибрати".


6. Передача документів "Заява-перерахунок ФСС" та "Підтвердження виплати ФСС" з 1С:Підприємство 8 та BAS до M.E.Doc.

Зверніть увагу!
У конфігурації BAS Бухгалтерія немає типових документів "Заява-розрахунок ФСС" та "Підтвердження виплати ФСС", тому іх передача у програму M.E.Doc доступна тільки при наявності ліцензії на програму ЗАРПЛАТКА. Ліцензія перевіряється при натисканні на кнопку "Знайти в ЗАРПЛАТЦІ".

Для здійснення передачі документів з 1С:Підприємство 8 та BAS необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми ПЧЕЛА на вкладці
"Документи ФСС" натисніть кнопку "Запустити M.E.Doc" .

Далі оберіть, будь ласка, період, вид документу та натисніть кнопку
"Знайти в ЗАРПЛАТКА"   (Мал. 16).

Мал. 16

У табличній частині вікна програма відобразить всі документи
"Розрахунок лікарняних", які були створені у програмі ЗАРПЛАТКА. Далі потрібно виділити необхідні документи та натиснути кнопку "Передати у M.E.Doc" .
Після того, як документи будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділі "Реєстр звітів", в тому періоді, за який були виписані. Подальша робота з документом ведеться у програмі M.E.Doc.


Шановний бухгалтер
! Всі додаткові питання стосовно інструкції ви можете задати за телефоном нашої гарячої лінії техпідтримки 0 800 750 855 безкоштовно з мобільного по Україні.

Приємної роботи.

Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону