РОБОТА З ПРОГРАМОЮ БДЖОЛА (ОБМІН ДАНИМИ МІЖ ОБЛІКОВОЮ СИСТЕМОЮ ВЕРСІЯ 7.7 ТА M.E.DOC)

1. Налаштування параметрів роботи з програмою БДЖОЛА.
2. Передача первинних документів з облікової системи до M.E.Doc.
3. Передача звітів з облікової системи до M.E.Doc.

Програма БДЖОЛА розроблена нашими програмістами для автоматичного переносу документів з облікової системи до M.E.Doc натисканням однієї кнопки.

У програмі реалізована передача наступних документів:

  • первинні документи:
- рахунок покупцю;
- видаткова накладна;
- акт звірки взаєморозрахунків;
- акт виконаних робіт та надання послуг;
- податкова накладна;
- додаток 2 до податкової накладної.

  • звіти:
- Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ;
- Декларація з податку на додану вартість (ПДВ) з додатками;
- Форма № 1 Баланс;
- Форма № 2. Звіт про фінансові результати;
- Форма № 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
- Форма № 3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
- Форма № 4. Звіт про власний капітал;
- Декларація з податку на прибуток підприємств.
 
 
1. Налаштування параметрів роботи з програмою БДЖОЛА.
 
Для початку роботи з програмою БДЖОЛА у головному меню облікової системи оберіть, будь ласка, "Файл" - "Відкрити". У вікні оберіть файл програми "БДЖОЛА v.5.88 (код ЄДРПОУ вашої організації).ert" з тогу каталогу, в який ви його попередньо зберегли.

Зверніть увагу! В імені файлу вказаний код ЄДРПОУ організації, для якої програма БДЖОЛА буде працювати в повнофункціональному режимі.

Після того, як обрали файл, натисніть кнопку "Відкрити".
 
Перед вами відкрилось робоче вікно програми БДЖОЛА.

Далі перейдіть на вкладку "Налаштування" та вкажіть каталог встановленої програми M.E.Doc (Мал. 1).

Мал. 1

Налаштування параметрів роботи завершено. Програма БДЖОЛА готова передавати документи.


2. 
Передача первинних документів з 1С:Підприємство 7.7 до M.E.Doc.
 
Для здійснення передачі документів з облікової системи необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Первинні документи" натисніть кнопку "Запустити M.E.Doc".

Для передачі документів у М.Е.Doc у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Первинні документи" оберіть, будь ласка, період, організацію та тип документа (Мал. 2), і натисніть кнопку "Знайти за параметрами".

Мал. 2

Далі з’явиться список документів, серед яких потрібно обрати необхідні. Позначити всі документи можна за допомогою кнопки "Відминити все"  (Мал. 3). Виділення декількох документів здійснюється шляхом встановлення в колонці "Передавати" статус "Да".

Мал. 3

Для передачі зазначених документів натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc".

Після того, як документи будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділах "Реєстр електронних документів" і "Реєстр податкових документів" відповідно, у тому періоді, за який були виписані. Подальша робота з документами ведеться у програмі.


3. Передача звітів з облікової системи до M.E.Doc.
 
Для передачі звітів з облікової системи необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Первинні документи" натисніть, будь ласка, кнопку "Запустити M.E.Doc".

Для передачі Декларації з податку на прибуток з додатками у робочому вікні програми БДЖОЛА перейдіть на вкладку "Прибуток", оберіть організацію і період, за який подається звіт. Позначте декларацію та необхідні додатки, та натисніть кнопку "Передати звіт в M.E.Doc" (Мал. 4).

Мал. 4
 

Декларації з ПДВ та фінансова звітність передаються у програму M.E.Doc аналогічно. Звіти знаходяться на вкладках "Звіт ПДВ" та "Фінансова звітність" (Мал. 5).

Мал. 5

Після того, як звіти будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділі "Звітність" - "Реєстр звітів", у той період, за який подаються.

Для передачі Об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ у M.E.Doc в робочому вікні програми БДЖОЛА перейдіть, будь ласка, на вкладку "ЄСВ+ПДФО", оберіть організацію і період, за який подається звіт. Далі позначте необхідні таблиці та натисніть кнопку "Передати звіт в M.E.Doc" (Мал. 6).


Мал. 6

Після того, як звіт буде передано, він з’явиться у програмі M.E.Doc у розділі "Об'еднана звітність ПДФО та ЄСВ", у том періоді, за який подається. Подальша робота з документом ведеться у програмі M.E.Doc.


Якщо ви в Україні - набирайте 0800750855.

Якщо ви за кордоном - пишіть чи дзвоніть нам:
+380996822560 (telegram/viber)
+380952231484 (telegram/viber)

або користуйтеся нашим ботом в telegram: @lopangroupbot

Приємної роботи!

Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону