РОБОТА З ПРОГРАМОЮ БДЖОЛА (ОБМІН ДАНИМИ МІЖ 1С:ПІДПРИЄМСТВО 7.7 ТА M.E.DOC)

1. Налаштування параметрів роботи з програмою БДЖОЛА.
2. Передача первинних документів з 1С:Підприємство 7.7 до M.E.Doc.
3. Передача звітів з 1С:Підприємство 7.7 до M.E.Doc.

Програма БДЖОЛА розроблена нашими програмістами для автоматичного переносу документів з облікової програми 1С:Підприємство 7.7 до M.E.Doc натисканням однієї кнопки.

У програмі реалізована передача наступних документів:

  • первинні документи:
- рахунок покупцю;
- видаткова накладна;
- акт звірки взаєморозрахунків;
- акт виконаних робіт та надання послуг;
- податкова накладна;
- додаток 2 до податкової накладної.

  • звіти:
- Декларація з податку на додану вартість (ПДВ) з додатками;
- Звіт по єдиному соціальному внеску (Додаток 4);
- Форма № 1 ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку; 
- Форма № 1 Баланс;
- Форма № 2. Звіт про фінансові результати;
- Форма № 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
- Форма № 3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
- Форма № 4. Звіт про власний капітал;
- Форма № 5. Примітки до річної фінансової звітності;
- Форми № 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
- Декларація з податку на прибуток підприємств.
 
 
1. Налаштування параметрів роботи з програмою БДЖОЛА.
 
Для початку роботи з програмою БДЖОЛА у головному меню 1С:Підприємство 7.7 оберіть, будь ласка, "Файл" - "Открыть". У вікні оберіть файл програми "БДЖОЛА v.5.81 (код ЄДРПОУ вашої організації).ert" з тогу каталогу, в який ви його попередньо зберегли (при отриманні листа від спеціаліста нашої компанії).

Зверніть увагу! В імені файлу вказаний код ЄДРПОУ організації, для якої програма БДЖОЛА буде працювати в повнофункціональному режимі.

Після того, як обрали файл, натисніть кнопку "Відкрити".
 
Перед вами відкрилось робоче вікно програми БДЖОЛА.

Для коректної роботи необхідно одноразово здійснити налаштування для кожної організації. Для цього у вікні програми БДЖОЛА перейдіть на вкладку "Настройки" та вкажіть каталог встановленої програми M.E.Doc (Мал. 1).

Мал. 1

Налаштування параметрів роботи завершено. Програма БДЖОЛА готова передавати документи.


2. 
Передача первинних документів з 1С:Підприємство 7.7 до M.E.Doc.
 
Для здійснення передачі документів з 1С:Підприємство 7.7 необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Первичные документы" натисніть кнопку "Запустить M.E.Doc" .

Для передачі документів у М.Е.Doc у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Первичные документы" оберіть, будь ласка, період, організацію та тип документа (Мал. 2), і натисніть кнопку "Найти по параметрам" .

Мал. 2

Далі з’явиться список документів, серед яких потрібно обрати необхідні. Позначити всі документи можна за допомогою кнопки "Отметить все"  (Мал. 3). Виділення декількох документів здійснюється шляхом встановлення в колонці "Передавать" статус "Да".

Мал. 3

Для передачі зазначених документів натисніть кнопку "Передать в M.E.Doc" .

Після того, як документи будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділах "Реєстр електронних документів" і "Реєстр податкових документів" відповідно, у тому періоді, за який були виписані. Передача документів завершено!

Подальша робота з документами ведеться у програмі M.E.Doc.


3. Передача звітів з 1С:Підприємство 7.7 до M.E.Doc.
 
Для передачі звітів з 1С:Підприємство 7.7 необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Первичные документы" натисніть, будь ласка, кнопку "Запустить M.E.Doc" .

Для передачі Декларації по ПДВ з додатками у M.E.Doc у робочому вікні програми БДЖОЛА перейдіть на вкладку "Отчет НДС", оберіть організацію і період, за який подається звіт. Позначте декларацію та необхідні додатки, та натисніть кнопку "Передать отчет в M.E.Doc" (Мал. 4).

Мал. 4

У наступному вікні програма повідомить про результати передачі звіту у M.E.Doc, натисніть кнопку "ОК" (Мал. 5).

Мал. 5

Декларація з податку на прибуток підприємств, фінансова звітність і форма №1ДФ передаються у програму M.E.Doc аналогічно. Звіти знаходяться на вкладках "Прибыль", "Финансовая отчетность" та "Другая отчетность" (Мал. 6).

Мал. 6

Після того, як звіти будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділі "Звітність" - "Реєстр звітів", у той період, за який подаються.

Для передачі Звіту по єдиному соціальному внеску у робочому вікні програми БДЖОЛА перейдіть, будь ласка, на вкладку "ЕСВ", оберіть організацію і період, за який подається звіт.


З програми 1С:Підприємство 7.7 можливо передати наступні таблиці Звіту по ЄСВ:

- Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску;
- Таблиця 5. Відомості про трудові відносини застрахованих осіб;
- Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам;
- Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.

Позначте необхідні таблиці та натисніть кнопку "Передать отчет в M.E.Doc" (Мал. 7).

Мал. 7

Після повідомлення про успішну передачу Звіт з ЄСВ з’явиться у програмі M.E.Doc у розділі "Звітність" - "Додаток 4", у том періоді, за який подається. Подальша робота з документом ведеться у програмі M.E.Doc.


Шановний бухгалтер
! Всі додаткові питання стосовно інструкції ви можете задати за телефоном нашої гарячої лінії техпідтримки 0 800 750 855 (многоканальний) безкоштовно з мобільного по Україні.

Приємної роботи.

Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону