РОБОТА З ПРОГРАМОЮ БДЖОЛА (ОБМІН ДАНИМИ МІЖ 1С:ПІДПРИЄМСТВО 8 ТА M.E.DOC)

1. Налаштування параметрів роботи з програмою БДЖОЛА.
2. Передача первинних документів з 1С:Підприємство 8 до M.E.Doc і навпаки.
2.1. Передача первинних документів з 1С:Підприємство 8 до M.E.Doc.
2.2. Передача первинних документів з M.E.Doc до 1С:Підприємство 8.
3. Вивантаження звітів з 1С:Підприємство 8.
3.1. Передача звітів з 1С:Підприємство 8 до M.E.Doc.
3.2. Вивантаження звітів з 1С:Підприємство 8 в форматі контролюючого органу *.ХML.
4. Передача ТТН з 1С:Підприємство 8 до M.E.Doc.
5. Передача документів "Заява-розрахунок до ФСС" та "Підтвердження виплати ФСС" з 1С:Підприємство 8 до M.E.Doc.

Програма БДЖОЛА розроблена нашими програмістами для автоматичного переносу документів з облікової програми 1С:Підприємство 8 до M.E.Doc і навпаки натисканням однієї кнопки.

У програмі реалізована передача наступних документів:

  • первинні документи:
- рахунок покупцю;
- видаткова накладна;
- акт звірки;
- акт виконаних робіт та надання послуг;
- зворотна накладна (від покупця);
- зворотна накладна (постачальнику);
- податкова накладна;
- додаток 2 до податкової накладної.
 
  • звіти:
- Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ;
- Декларація з податку на додану вартість (ПДВ) з додатками;
- Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ;
- Декларація з податку на прибуток підприємств;
- Декларація платника єдиного податку;
- Декларація платника єдиного податку четвертої групи;
- 1- ПВ. Звіт з праці;
- Форма № 1 Баланс;
- Форма № 2. Звіт про фінансові результати;
- Форма № 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
- Форма № 3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
- Форма № 4. Звіт про власний капітал;
- Форма № 5. Примітки до річної фінансової звітності;
- Форми № 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
- Форми № 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
- Заява-розрахунок до ФСС;
- Підтвердження виплат до ФСС;
- Повідомлення про прийняття працівника на роботу.
 
У даній інструкції розглянута робота з програмою БДЖОЛА на прикладі конфігурації Управління торговим підприємством для України.


1. 
Налаштування параметрів роботи з програмою БДЖОЛА.

Для початку роботи з програмою БДЖОЛА в Управління торговим підприємством для України завантажте файл дистрибутива з нашого сайту. Для цього перейдіть, будь ласка, на сайт https://lopan.com.ua/lopan-soft/pchela/ та натисніть кнопку . Далі розархівуйте папку "LOPAN_soft.zip".

Далі в меню "Сервіс" оберіть, будь ласка, "Зовнішні друковані форми і обробки" - "Зовнішні обробки" та натисніть кнопку "Додати". У вікні натисніть кнопку "Замінити файл зовнішньої обробки" , оберіть файл "LOPAN_soft_v1.2.epf" з того каталогу, до якого ви попередньо його зберегли, та натисніть кнопку "ОК".

Зверніть увагу!
Якщо у вас "Бухгалтерія 8 для України, редакція 1.2", для для завантаження програми БДЖОЛА необхідно обрати "Сервіс" - "Додаткові звіти й обробки" - "Додаткові зовнішні обробки".

Для запуску програми натисніть, будь ласка, на рядок LOPAN SOFT подвійним кліком миші.

У вікні оберіть організацію, у якій ви будете працювати з програмою БДЖОЛА та натисніть кнопку "Запуск" (Мал. 1).

Мал. 1

Перед вами відкрилось робоче вікно програми БДЖОЛА.

Перейдіть на вкладку "Налаштування" (Мал. 2) та вкажіть:

  • каталог встановленої програми M.E.Doc;
  • період відбору первинних документів "за замовчуванням".

Мал. 2

Налаштування параметрів роботи завершено. Програма БДЖОЛА готова передавати документи.


2. 
Передача первинних документів з 1С:Підприємство 8 до M.E.Doc і навпаки.

2.1.
Передача первинних документів з 1С:Підприємство 8 до M.E.Doc.

Для здійснення передачі документів з 1С:Підприємство 8 необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Первинні документи" натисніть кнопку "Запустити M.E.Doc" .

Зверніть увагу!
Є можливість передавати одночасно декілька типів первинних документів! Ви можете відправити вашому контрагенту одразу весь пакет документів по господарській двяльності.

Для передачі документів у М.Е.Doc у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Первинні документи" оберіть, будь ласка, період, організацію та тип документа (Мал. 3), і натисніть кнопку "Знайти за параметрами" .

Мал. 3

Далі з’явиться список документів, серед яких потрібно обрати необхідні. Позначити всі документи можна за допомогою кнопки "Відмітити все" (Мал. 4). Виділення декількох документів виконується стандартною комбінацією клавіш для Windows:

  • CTRL + ліва кнопка миші – для поштучного виділення;
  • SHIFT + ліва кнопка миші – для виділення "від" і "до".

Мал. 4

Для передачі виділених первинних документів натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc" . Після того як документи будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділах "Реєстр електронних документів" і "Реєстр податкових документів" відповідно, у тому періоді, за який були виписані. Подальша робота з документами ведеться у програмі M.E.Doc.


2.2.
Передача первинних документів з M.E.Doc до 1С:Підприємство 8.

За допомогою програми БДЖОЛА із M.E.Doc до 1С:Підприємство 8 є можливість передавати наступні вхідні документи:

- рахунок постачальника;
- видаткова накладна;
- акт виконаних робіт та надання послуг;
- податкова накладна;
- додаток 2 до податкової накладної.

Для передачі первинних документів до 1С:Підприємство 8 необхідно у розділах "Реєстр електронних документів" і "Реєстр податкових документів" програми M.E.Doc виділити вхідні документи та у випадаючому меню "Сервіс" обрати "Відправити в 1С" (Мал. 5).

Мал. 5

Після передачі документи з’являться у програмі 1С:Підприємство 8.


3.
Вивантаження звітів з 1С:Підприємство 8.

3.
1. Передача звітів з 1С:Підприємство 8 до M.E.Doc.

Для передачі звітів з 1С:Підприємство 8 необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього натисніть, будь ласка, кнопку "Запустити M.E.Doc"  у робочому вікні програми БДЖОЛА.

Для передачі фінансової звітності в M.E.Doc в робочому вікні програми БДЖОЛА перейдіть на вкладку "Фінансова звітність", оберіть організацію і період, за який подаються звіти. Позначте необхідні форми фінансової звітності та натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc"   (Мал. 6).

Мал. 6

У наступному вікні програма повідомить про результати передачі звітів у M.E.Doc, натисніть кнопку "ОК" (Мал. 7).

Мал. 7

Декларація з ПДВ з додатками, Декларація з податку на прибуток підприємств, Декларація платника єдиного податку та форма №1ДФ передаються до програми M.E.Doc аналогічно. Звіти знаходяться на вкладках "Декларація ПДВ", "Прибуток", "Єдиний податок" та "Інша звітність" (Мал. 8).

Мал. 8

Після того як звіти будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділі "Звітність" - "Реєстр звітів", в тому періоді, за який подаються.

Для передачі Об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ у M.E.Doc в робочому вікні програми БДЖОЛА перейдіть, будь ласка, на вкладку "ЄСВ+ПДФО", виберіть організацію і період, за який подається звіт.

Зверніть увагу! 
З програми 1С:Підприємство 8 можлива передача наступних додатків Об’єднаного звіту ПДФО та ЄСВ:
- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманих з них податків, а також сум нарахованого єдиного внеску.
- Додаток 1 (Д1). Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;
- Додаток 4 (ДФ). Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб і військового збору.
- Додаток 5 (Д5). Відомості про трудові відносини та період проходження військової служби.
- Додаток 6 (Д6). Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.
Позначте необхідні додатки та натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc"   (Мал. 9). 

Мал. 9

Після повідомлення про успішну передачу Звіт по ЄСВ з’явиться у програмі M.E.Doc у розділі "Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ", у тому періоді, за який подається. Подальша робота з документом ведеться у програмі M.E.Doc.


3.2. Вивантаження звітів з 1С:Підприємство 8 в форматі контролюючого органу *.ХML.

Для налаштування вивантаження звітів з 1С: Підприємство 8 перейдіть, будь ласка, на вкладку "Налаштування", встановіть позначку "Використовувати передачу через ХML" і вкажіть каталог для збереження файлів (Мал. 10).

Мал. 10

Далі перейдіть на вкладку "ЄСВ+ПДФО", виберіть організацію і період, за який подаються звіти.

Зверніть увагу!
З програми 1С:Підприємство 8 можлива передача наступних додатків Об’єднаного звіту ПДФО та ЄСВ:

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманих з них податків, а також сум нарахованого єдиного внеску.
- Додаток 1 (Д1). Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;
- Додаток 4 (ДФ). Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб і військового збору.
- Додаток 5 (Д5). Відомості про трудові відносини та період проходження військової служби.
- Додаток 6 (Д6). Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.

Позначте необхідні додатки та натисніть кнопку "Експорт в XML (Мал. 11).

Мал. 11

В информационном окне программа сообщит о результатах выгрузки отчета.

После того как файлы отчетов будут экспортированы, они появятся в каталоге, указанном в настройках.

Дальнейшая работа с отчетами ведется в программе для подачи отчетности.

4. Передача ТТН з
1С:Підприємство 8 до M.E.Doc.

Для здійснення передачі ТТН з 1С:Підприємство 8 необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "ТТН" натисніть кнопку "Запустити M.E.Doc" .

Далі оберіть, будь ласка, період та інші параметри відбору (Мал. 12), та натисніть кнопку "Знайти за параметрами" .

Мал. 12

Зверніть увагу!
У програмі 1С:Підприємство 8 немає типового документа ТТН. Він реалізований тільки як друкована форма документа "Реалізація товарів та послуг".

У табличній частині вікна програма відбере всі документи "Реалізація товарів та послуг", в яких заповнена вкладка "Товари". Далі оберіть документ та натисніть кнопку "Передати в M.E.Doc" . У наступному вікні заповніть необхідні поля для формування ТТН та натисніть кнопку "ОК" (Мал. 13).

Мал. 13

Після того, як документ буде переданий, він з’явиться у програмі M.E.Doc у розділі "Реєстр електронних документів", у тому періоді, за який він був виписаний. Подальша робота з документом ведеться у програмі M.E.Doc.

Зверніть увагу!
У програмі БДЖОЛА можна зберігати різні налаштування ТТН та обирати їх при наступній передачі документів.

Для цього, після заповнення всій інформації у вікні "Налаштування ТТН", натисніть, будь ласка, кнопку . Далі введіть найменування налаштування та натисніть кнопку "ОК".

Щоб обрати раніше збережені налаштування ТТН натисніть кнопку  (Мал. 14). У наступному вікні оберіть необхідні налаштування для формування ТТН та натисніть кнопку "ОК".

Мал. 14

Зверніть увагу!
Довідник з налаштуваннями для формування ТТН, створений раніше в 1С:Підприємство 8 у програмі БДЖОЛА не відкриється. Його необхідно створити знову.


5. Передача документів "
Заява-розрахунок до ФСС" та "Підтвердження виплати ФСС" з 1С:Підприємство 8 до M.E.Doc.

Зверніть увагу!
У конфігурації 1С:Бухгалтерія 8 для України немає типових документів "Заява-розрахунок до ФСС" та "Підтвердження виплати ФСС", тому іх передача у програму M.E.Doc доступна тільки при наявності ліцензії на програму ЗАРПЛАТКА. Ліцензія перевіряється при натисканні на кнопку "Знайти в ЗАРПЛАТЦІ".

Для здійснення передачі документів з 1С:Підприємство 8 необхідно, щоб програма M.E.Doc була запущена. Для цього у робочому вікні програми БДЖОЛА на вкладці "Документи ФСС" натисніть кнопку "Запустити M.E.Doc" .

Далі оберіть, будь ласка, період, вид документу, каталог зберігання даних у програмі ЗАРПЛАТКА та натисніть кнопку "Знайти в ЗАРПЛАТКА"  (Мал. 15).

Мал. 15

У табличній частині вікна програма відобразить всі документи "Розрахунок лікарняних", створених у програмі ЗАРПЛАТКА. Далі потрібно виділити необхідні документи та натиснути кнопку "Передати в M.E.Doc" .

Після того, як документи будуть передані, вони з’являться у програмі M.E.Doc у розділі "Реєстр звітів", в тому періоді, за який були виписані. Подальша робота з документом ведеться у програмі M.E.Doc.

Зверніть увагу!
У конфігураціях, у яких є функціонал розрахунку лікарняних (УТП, ЗУП) передаються документи створені в 1С:Підприємство 8. Контролю на наявність ліцензії на програму ЗАРПЛАТКА в цих конфігураціях немає.


Шановний бухгалтер
! Всі додаткові питання стосовно інструкції ви можете задати за телефоном нашої гарячої лінії техпідтримки 0 800 750 855 безкоштовно з мобільного по Україні.

Приємної роботи.

Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону