ВВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ЗАЛИШКІВ В "BAS БУХГАЛТЕРІЯ"

1. Загальні рекомендації по введенню початкових залишків.
2. Приклад заповнення залишків по основних рахунках бухгалтерського обліку.

Введення початкових залишків – це операція, яка призначена для перенесення у програму "BAS БУХГАЛТЕРІЯ" даних про фінансовий стан підприємства – його активи, зобов’язання та власний капітал, на конкретну дату. Це інформація про залишки на бухгалтерських рахунках: наявність залишків грошових коштів, товарів, готової продукції, основних засобів; стан заборгованості по взаєморозрахунках з контрагентами, бюджетом, заробітній платні, кредитам; розмір власного капіталу та прибутку (збитків) та інше. 
Коректне заповнення початкових залишків є однією з найважливіших задач для підприємства, яке на момент початку роботи у "BAS БУХГАЛТЕРІЯ" вже здійснювало господарську діяльність. Заповнити залишки необхідно до початку ведення бухгалтерського обліку у програмі.


1. 
Загальні рекомендації по введенню початкових залишків.

Для внесення інформації по залишкам запустіть програму у режимі "BAS БУХГАЛТЕРІЯ". Далі відкрийте меню "Головне", у розділі "Початкові залишки" виберіть пункт "Помічник введення залишків" (Мал. 1).

Мал. 1

У наступному вікні відкриється форма, яка використовується для заповнення залишків підприємства по всім рахункам бухгалтерського обліку.

Для того, щоб почати введення залишків по підприємству, у формі оберіть, будь ласка, організацію та натисніть посилання
"Встановити дату введення залишків" (Мал. 2).

Мал. 2

Далі введіть дату, що передує даті внесення залишків (наприклад, 31.12.2020 р., якщо залишки будуть вноситися на 01.01.2021 р.) та натисніть кнопку
"Встановити" (Мал. 3). 

Мал. 3

Зверніть увагу!
Програма дозволяє вводити залишки на будь-яку дату. Для коректного автоматичного заповнення звітності по підприємству рекомендується здійснювати введення початкових залишків на початок року.


2. 
Приклад заповнення залишків за основними рахунками бухгалтерського обліку.

Форма введення початкових залишків містить наступні вкладки:

  • "Основні рахунки плану рахунків" - для введення залишків по балансових рахунках бухгалтерського та податкового обліку;
  • "Позабалансові рахунки плану рахунків" - для введення залишків по забалансових рахунках обліку.

У даному пункті інструкції розглянуті правила заповнення залишків по балансовим рахункам бухгалтерського обліку.

Введення залишків здійснюється за допомогою документа –
"Помічник введення залишків", який формує рух за рахунками. При введенні залишків по кожному рахунку формується окремий документ.

Розглянемо процедуру введення початкових залишків на прикладі рахунків:

  • 10 "Основні засоби";
  • 28 "Товари";
  • 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками".

Для введення залишків оберіть, будь ласка, необхідний рахунок (наприклад, 104 "Машини та обладнання") та натисніть кнопку "Ввести залишки по рахунку" (Мал. 4).

Мал. 4

В окремому вікні відкриється документ
"Ведення залишків" по обраному рахунку. Для того щоб почати введення залишків, натисніть, будь ласка, кнопку "Додати" (Мал. 5).

Мал. 5

У вікні
"Основні засоби" заповніть усю інформацію за основним засобом на вкладках "Облікові дані" та "Загальні відомості (інше)", потім натисніть кнопку "Записати та закрити" (Мал. 6).

Мал. 6

Внесена інформація за основним засобом відобразиться у вікні документа одним рядком (Мал. 7).

Мал. 7

Якщо у вас декілька основних засобів, їх можна внести у той самий документ за допомогою кнопки
"Додати", або створити окремі документи "Ведення залишків" для кожного з основних засобів. Для завершення введення залишків за рахунком натисніть, будь ласка, кнопку "Провести та закрити".

У формі введення залишків, у колонці
"Сальдо Дт" з’явиться введена вами сума за рахунком обліку основного засобу (Мал. 8).

Мал. 8

У колонці
"Сальдо Кт" з’явиться введена вами сума за рахунком амортизації основного засобу (Мал. 9).

Мал. 9

Для внесення залишків товарів по складу (наприклад, рахунок 281
"Товари на складі") у вікні введення початкових залишків оберіть, будь ласка, необхідний рахунок та натисніть кнопку "Ввести залишки за рахунком". У наступному вікні документу залишки вводяться в кожний рядок окремо у розрізі номенклатури та складу. Для створення нового рядка натисніть кнопку "Додати" (Мал. 10).

Мал. 10

Для внесення взаєморозрахунків з контрагентами (наприклад,
361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями") у вікні введення початкових залишків оберіть необхідний рахунок та натисніть кнопку "Ввести залишки за рахунком".  У наступному вікні документу залишки вводяться в кожний рядок окремо у розрізі контрагентів. Для створення нового рядку натисніть кнопку "Додати" (Мал. 11).

Мал. 11

Процедура введення початкових залишків аналогічна для всіх основних рахунків бухгалтерського обліку.

Для того щоб переглянути всі введені документи по рахунку, у формі введення залишків оберіть, будь ласка, необхідний рахунок (наприклад,
104 "Машини та обладнання"), натисніть кнопку "Ще" у правому верхньому кутку та оберіть "Відкрити список документів". В окремому вікні відкриється список документів з встановленим відбором по обраному розділу обліку.

Для того щоб відключити відбір та переглянути створені документи по всім рахункам введених початкових залишків, зніміть відмітку у полі
"Розділ обліку" (Мал. 12).

Мал. 12

Після внесення початкових залишків по всіх рахунках бухгалтерського обліку підсумкові суми відобразяться у формі залишків у рядку
"Разом (баланс):" (Мал. 13).

Мал. 13

Зверніть увагу!
Загальна сума в колонці "Сальдо Дт" повинна дорівнювати сумі в колонці "Сальдо Кт".

Процес введення початкових залишків завершено.


Шановний бухгалтер
! Всі додаткові питання стосовно інструкції ви можете задати за телефоном нашої гарячої лінії техпідтримки 0 800 750 855 безкоштовно з мобільного по Україні.

Приємної роботи.

Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону