Резервна копія інформаційної бази підприємства у програмі "1С:Підприємство" - створення архіву та відновлення даних

1. Резервна копія інформаційної бази підприємства у режимі "Конфігуратор".
1.1. Створення резервної копії інформаційної бази підприємства у режимі "Конфігуратор".
1.2. Відновлення даних з резервної копії у режимі "Конфігуратор".
2. Резервна копія інформаційної бази підприємства у режимі "1С:Підприємство".
2.1. Створення резервної копії інформаційної бази підприємства у режимі "1С:Підприємство".
2.2. Відновлення даних з резервної копії у режимі "1С:Підприємство".
3. Налаштування автоматичного створення резервної копії інформаційної бази у "Бухгалтерія 8 для України, редакція 2.0".
 
Резервна копія необхідна для відновлення бази даних підприємства після переустановлення операційної системи Windows або під час перенесення програми "1С:Підприємство" на інший комп’ютер. Резервна копія містить: довідники, документи, звіти, персональні налаштування, створені користувачем.

Зверніть увагу! Щоб уникнути втрати даних необхідно регулярно здійснювати резервне копіювання інформаційної бази.

Резервну копію можна створити двома способами:

  • У режимі "Конфігуратор" - для будь-якої конфігурації "1С:Підприємство" (пункт 1 інструкції);
  • У режимі "1С:Підприємство" - для конфігурації "Бухгалтерія 8 для України, редакція 2.0", "Управління невеликою фірмою для України, редакція 1.6" та "Управління торгівлею для України, редакція 3.1" (пункт 2 інструкції).

Добра новина!
У конфігурації "Бухгалтерія 8 для України, редакція 2.0" та "Управління торгівлею для України, редакція 3.1" можна налаштувати автоматичне створення резервної копії інформаційної бази. Створення виконується за графіком або при завершенні роботи з програмою (пункт 3 інструкції).

У даній інструкції розглянуті процеси створення резервної копії та відновлення даних на прикладі конфігурації "Бухгалтерія 8 для України, редакція 2.0".


1. Резервна копія інформаційної бази підприємства у режимі "Конфігуратор".

1.1. Створення резервної копії інформаційної бази у режимі "Конфігуратор".

Для створення резервної копії інформаційної бази запустіть, будь ласка, програму "1С:Підприємство" у режимі "Конфігуратор" (Мал. 1).

Мал. 1

У вікні "Конфігуратор – Бухгалтерія 8 для України, редакція 2.0" у меню "Адміністрування" виберіть "Вивантажити інформаційну базу" (Мал. 2).

Мал. 2

У вікні необхідно вказати каталог, у який буде збережена резервна копія. Рекомендується створити окрему папку для збереження резервних копій у каталозі з інформаційною базою вашого підприємства (наприклад, "D:\1C 8.3\Архів 1С"). Вкажіть ім’я файлу створюваної резервної копії (рекомендується використовувати поточну дату) та натисніть кнопку "Зберегти" (Мал. 3).

Мал. 3

У наступному вікні програма повідомить про завершення процесу вивантаження інформаційної бази. Натисніть кнопку "ОК" (Мал. 4).

Мал. 4

Резервна копія збережена! Створений файл має розширення *.dt (Мал. 5).

Мал. 5


1.2.
Відновлення даних з резервної копії у режимі "Конфігуратор".

Для того щоб відновити дані із резервної копії, запустіть, будь ласка, програму "1С:Підприємство" у режимі "Конфігуратор".

Зверніть увагу! При відновленні даних з резервної копії поточна інформація у інформаційній базі замінюється даними з резервної копії.

У вікні "Конфігуратор – Бухгалтерія 8 для України, редакція 2.0" у меню "Адміністрування" виберіть пункт "Завантажити інформаційну базу" (Мал. 6).

Мал. 6

У вікні необхідно вибрати папку з резервною копією інформаційної бази. Якщо у каталозі міститься декілька резервних копій, виберіть для відновлення файл, який створений останнім, та натисніть кнопку "Відкрити" (Мал. 7).

Мал. 7

У наступному вікні натисніть, будь ласка, кнопку "Так" для продовження відновлення даних (Мал. 8).

Мал. 8

Після повідомлення про успішне завантаження резервної копії натисніть кнопку "Ні" для завершення роботи у режимі "Конфігуратор" (Мал. 9).

Мал. 9

Дані з резервної копії відновленні! Для продовження роботи запустіть програму у режимі "1С:Підприємство".


2. 
Резервна копія інформаційної бази підприємства у режимі "1С:Підприємство".

2.1. Створення резервної копії інформаційної бази підприємства у режимі "1С: Підприємство".

Для створення резервної копії інформаційної бази запустіть, будь ласка, програму у режимі "1С:Підприємство". Далі відкрийте меню "Адміністрування" оберіть пункт "Підтримка та обслуговування". Потім у розділі "Резервне копіювання та відновлення" оберіть "Створення резервної копії" (Мал. 10).

Мал. 10

У вікні "Створення резервної копії" оберіть каталог, у який буде збережена резервна копія. Рекомендується створити окрему папку для збереження резервних копій у каталог з інформаційною базою вашого підприємства (наприклад, "D:\1C 8.3\Архів 1С"). Для запуску процесу створення резервної копії натисніть, будь ласка, кнопку "Зберегти резервну копію" (Мал. 11).

Мал. 11

Створення резервної копії займає деяку кількість часу, протягом якого на екрані буде повідомлення "Будь ласка, зачекайте. Виконується резервне копіювання бази. Не рекомендується зупиняти процес". Після завершення створення з’явиться повідомлення "Резервне копіювання проведено успішно", натисніть, будь ласка, кнопку "Закрити" (Мал. 12).

Мал.12

Резервна копія збережена! У результаті буде створено архів з копією інформаційної бази, який має розширення *.zip (Мал. 13).

Мал. 13

 
2.2. Відновлення даних з резервної копії у режимі "1С:Підприємство".

Для того щоб відновити дані з резервної копії, запустіть, будь ласка, програму у режимі "1С:Підприємство".

Зверніть увагу! При відновленні даних з резервної копії поточна інформація у інформаційній базі замінюється даними з резервної копії.

У меню "Адміністрування" оберіть, будь ласка, "Підтримка та обслуговування". Далі у розділі "Резервне копіювання та відновлення" оберіть пункт "Відновлення з резервної копії" (Мал. 14).

Мал. 14

У вікні необхідно вибрати папку з резервною копією інформаційної бази.

Зверніть увагу! У списку може бути кілька резервних копій. Ім’я файлу резервної копії містить "backuр рік_місяць_число_години_хвилини_секунди". Для відновлення необхідно вибрати резервну копію, створену останньою (Мал. 15).

Мал. 15

Оберіть необхідну для відновлення резервну копію та натисніть кнопку "Відновити дані" (Мал. 16).

Мал. 16

Дані з резервної копії відновлені! Для продовження роботи оберіть необхідний вам розділ у вікні програми "1С:Підприємство".


3. Налаштування автоматичного створення резервної копії інформаційної бази у "Бухгалтерія 8 для України, редакція 2.0".

Для налаштування автоматичного створення резервної копії у конфігурації "Бухгалтерія 8 для України, редакція 2.0" запустіть, будь ласка, програму "1С:Підприємство" та в меню "Адміністрування" оберіть "Підтримка та обслуговування". Далі у розділі "Резервне копіювання та відновлення" оберіть пункт "Налаштування резервного копіювання" (Мал. 17).

Мал. 17

У вікні "Настройка резервного копіювання" необхідно вибрати один з пунктів:

  • "Регулярно за розкладом" - резервна копія буде створюватися за вказаним користувачем графіком. Для налаштування графіка натисніть, будь ласка, посилання "один день; один раз в день" (Мал. 18).

Мал. 18

У вікні на вкладці "Загальні" необхідно заповнити поле "Дата початку" (встановіть поточну дату) та "Повторювати кожні" (встановіть періодичність, з якою буде створюватися резервна копія, рекомендується вказати "1 день").  Далі перейдіть на вкладку "Денний", у полі "Час початку", вкажіть зручний для вас час створення резервної копії та натисніть кнопку "ОК". Графік зберігання резервної копії налаштований.

  • "При завершенні роботи" - резервна копія буде створюватися кожен раз при закритті програми.

Потім оберіть каталог, в який буде збережена резервна копія. Рекомендується створити окрему папку для зберігання резервних копій у каталозі з інформаційною базою вашого підприємства (наприклад, "D:\1C 8.3\Архів 1С") (Мал. 19).

Мал. 19

У розділі "Зберігати резервні копії" вкажіть період, за який будуть зберігатися створені резервні копії. За замовчуванням обраний період зберігання "За останні 6 місяців". При необхідності період можна змінити. Для завершення налаштування резервного копіювання натисніть, будь ласка, кнопку "Готово".
Автоматичне створення резервної копії налаштовано!


Шановний бухгалтер! Всі додаткові питання стосовно інструкції ви можете задати за телефоном нашої гарячої лінії техпідтримки 0 800 750 855 безкоштовно з мобільного по Україні.

Приємної роботи.

Зв'язок
з гарячою лінією

Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон

00хв: 30сек

Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону